"4,76a" sayısı yüzde birler basamağına yuvarlandığında 4,76 olmuştur. Buna göre "a" yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

Bir sayının yüzde birler basamağına yuvarlanması işlemi gerçekleştirilirken, 4,76a sayısı 4,76 olarak yuvarlanmış. Bu durumda, a’nın alabileceği değerler nelerdir ve bu değerlerin toplamı kaçtır? Yüzde birler basamağına yuvarlama işleminin nasıl yapıldığını ve a yerine gelmesi mümkün olan rakamları nasıl hesaplayabileceğimi anlatabilir misiniz?

Yüzde Birler Basamağına Yuvarlama ve “a” Değerinin Hesaplanması

Bir sayının yüzde birler basamağına yuvarlanması işlemi, ondalık kesirin yüzde birler (yani yüzdelik yer) basamağına göre yuvarlama yapılmasını ifade eder. Bu işlemde, yüzdelik basamaktaki rakam 5 veya daha büyükse bir üst sayıya, daha küçükse olduğu gibi bırakılır.

“a” Değeri ve Olasılıklar

4,76a sayısı 4,76 olarak yuvarlanmışsa, bu durum “a” rakamının 4,761 ile 4,764 arasında bir değere sahip olduğunda gerçekleşir çünkü:

  • Eğer “a” 5 veya daha büyük bir rakam olsaydı, sayı 4,77’ye yuvarlanırdı.
  • “a” 0 veya 4 arasında bir değer aldığında, sayı aynı kalır ve 4,76 olarak yuvarlanır.

Bu durumda, “a” yerine gelebilecek rakamlar 0, 1, 2, 3 veya 4 olabilir.

Rakamların Toplamı

“a” için mümkün olan rakamların toplamı şöyle hesaplanır:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Sonuç olarak, “a” yerine yazılabilecek rakamların toplamı 10’dur.

TERİMLER:

Yüzde Birler Basamağı: Ondalık sayının virgülden sonra ikinci basamağı. Örneğin, 0,01’in yüzde birler basamağıdır.
Ondalık Kesir: Virgülle ayrılmış sayısal bir değerdir, tamsayı bölümü ve ondalık bölümü olarak iki parçadan oluşur.