Bir sayı ya da rakam düşünün ve bu sayıyı örneğin 5'e bölelim ancak bize (tek sonuç değil) 5 farklı sonuç vermeli ve çıkan sonuçların toplamı bölünen sayıya eşit olmalı

Bir sayı ya da rakam düşünün ve bu sayıyı örneğin 5’e bölelim ancak bize 5 farklı sonuç vermeli ve çıkan sonuçların toplamı bölünen sayıya eşit olmalı.

Örnek: 100 bölü 5 yaptığımızda normalde sonuç 20 çıkar. Benim aradığım bir formül oluşturarak her defasında yapılan bölme işleminin farklı 5 sonuç çıkarması ve bu çıkan sonuçların bölünen sayıyı vermesi. Yine bir örnekle açıklayalım: 100 bölü 5 yaptığımızda bize 5 farklı sonuç (ya da farklı bir sayı da belirleyebiliriz formülde) vermeli: 15+25+45+10+5 = 100 gibi.

Şimdi burada biz de bir sayı belirleyerek bölünen sayının sonuç sayısını tanımlayabiliriz. Yukarıdaki örneğe göre gideceğim. Örneğin 100 bölü 5 olsun ancak 3 farklı sonucun toplamının 100’e eşit olması gibi. Yani oluşturulacak formülde

100/5=?(3) gibi bir ifade kullanılabilir. Buraya kadar biraz kafam karıştı, çünkü 5’e bölüyoruz, zaten 5 farklı sonuç ile bölüneni elde edeceğiz. Neden bu sayıyı 3’e düşürüyoruz? Bunu ben de anlamadım, aklıma geldi direkt. Bunu 2. aşama olarak ele alalım o zaman ve ilk olarak bölünen sayı kadar farklı sonuç nasıl buluruz onun formülünü bulalım.

Bu oldukça ilginç bir problem ve çözümü bazı temel matematiksel ilkelerle birlikte problem çözme becerilerini gerektiriyor. Bu problemi çözerken izlenecek adımları ve ilgili formülü açıklayacağım.

Problemin Çözümü ve Formül

Problemin belirli bir formül ile çözülüp çözülemeyeceğini anlamaya çalışalım. Örneğin, verilen sayının belirli bir sayıda (bu örnekte 5) bölünmesi ve sonuçların toplamının orijinal sayıya eşit olması gerekmektedir. Bu şartı göz önünde bulundurduğumuzda, aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

a1 + a2 + a3 + a4 + ... + an = X

Burada ( a1, a2, …, an ) bölme sonuçlarıdır ve toplamları X’e eşittir.

Örneğin 100 sayısını 5’e bölerken:

100 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5

1. Çözüm Formülü ve Adımlar

Bu parametreleri kullanarak X sayısını 5 farklı sonuca bölme işlemini gerçekleştirebilmek için aşağıdaki adımları izleyeceğiz:

1.1 Formül Oluşturma

 1. Toplamını istenilen sayı (X) veren ve birbiri ile ilişkilendirilebilecek 5 sonuç bulun.
 2. Bulunan sonuçların toplamı orijinal sayıya (X) eşit olmalıdır.
 3. Sonuçları kontrol et.

Örnek X = 100 ve k = 5 için:

 1. 100 = ( a1 + a2 + a3 + a4 + a5 )
 2. Bu sonuçlara birer örnek verelim: ( a1 = 10 ), ( a2 = 20 ), ( a3 = 30 ), ( a4 = 25 ), ( a5 = 15 )
 3. Kontrol: 10 + 20 + 30 + 25 + 15 = 100

2. Diğer Seçenekler ve Detaylar

2.1 Farklı Sayılar ve Farklı Sayıda Sonuçlar

Aynı mantığı kullanarak herhangi bir sayıyı belirli bir sayıda sonuç ile toplamına ulaştırabiliriz. Örneğin, 3 farklı sonuç için X = 100 ve anlamlı sonuçlar bulmak gereklidir.

Örneğin X=100 için n=3:

 1. 100 = ( x + y + z )
 2. Örnek sonuçlar: 40 + 35 + 25 = 100

Bu durumda 100 sayısı 3 farklı sonuç ile toplamına ulaşılmış olur. Temel olarak, formülün yerini tutmak değil, her zaman toplamsal çözümü bulmak önemlidir.

3. Terimler:

Toplam

İfadenin toplamını bulmak için kullanılan matematiksel işlem. Örneğin, bir dizi sayının toplamı.

Bölme İşlemi

Bir sayının diğer bir sayıya bölünmesi ve bu işlemin sonucunda elde edilen sayı.

Sonuç ve Özet

 1. X sayısını belirli bir sayıda sonuç ile toplamına ulaştırmak mümkündür.
 2. Bu sonuçlar farklı olmak zorunda olduğunda, toplamsal olarak formüller yerine manuel kontrol yapılmalıdır.
 3. Verilen sayıya göre sonuçlar bulunarak problem çözülebilir.

Umarım bu açıklama probleminizi çözer!