"Paletli pompanın debisi ve akışkan miktarı nedir?"

ÖRNEK:

Bir paletli pompanın devir sayısı 1500 dev/dk’dır. Pompa rotorunun çapı 25 cm, paletin kursu ise cm’dir. Pompa verimli bir şekilde çalışıyor. Paletin eksenel açıklığı 15 cm, genişliği 25 cm ve kalınlığı 0.2 cm’dir. Gövde iç çapı 36 cm’dir.

a) Paletli pompanın debisi ne olacaktır?
b) Akışkan miktarı ne olacaktır?

a) Paletli pompanın debisi için öncelikle pompa hızını ve paletin kursunu kullanarak debi formülünü kullanmamız gerekiyor.
Debi (Q) formülü: Q = (n * h * b) / 100

Burada:

 • n: Pompa devir sayısı (dev/dk)
 • h: Paletin kursu (cm)
 • b: Paletin eksenel açıklığı (cm)

Verilen bilgilere göre:

 • n = 1500 dev/dk
 • h = 25 cm
 • b = 15 cm

Debi hesaplaması için bu değerleri formüle yerleştirelim:
Q = (1500 * 25 * 15) / 100 = 5625 cm³/dk

b) Akışkan miktarını hesaplamak için pompa debisini akışkanın yoğunluğu ile çarpmamız gerekiyor. Akışkan miktarı formülü şu şekildedir:
Akışkan Miktarı (V) = Q * ρ

Burada:

 • Q: Pompa debisi (cm³/dk)
 • ρ: Akışkan yoğunluğu (g/cm³)

Akışkan miktarını hesaplamak için akışkan yoğunluğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer yoğunluğu bilmiyorsak, yoğunluk verilen şekilde hesaplanabilir.

Örnek olarak, eğer su akışkan olarak kullanılıyorsa, suyun yoğunluğu yaklaşık olarak 1 g/cm³ kabul edilebilir. Bu durumda akışkan miktarı:

V = 5625 cm³/dk * 1 g/cm³ = 5625 g/dk

TERİMLER:

 • Debi (Q): Pompanın birim zamanda taşıdığı akışkan miktarıdır. cm³/dk veya m³/s gibi birimlerle ifade edilir.
 • Akışkan Miktarı (V): Pompa debisi ile akışkan yoğunluğunun çarpımıyla elde edilen bir değerdir. cm³/dk veya m³/s gibi birimlerle ifade edilir.
 • Yoğunluk (ρ): Bir maddenin birim hacminin birimi kütle ile ifade edilen ölçüsüdür. g/cm³ veya kg/m³ gibi birimlerle ifade edilir.