Hızlı resimli soru sor - 05.06.2024 10:47:20

ÖĞRENCİ’NİN:________________________
ADI SOYADI:________________________
OKUL NO:________________________
İMZASI:________________________
BÖLÜMÜ:________________________

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZİK-II DERSİ

ÖRGÜN ÖĞRETİM YILSONU SINAVI

KİTAPÇIK TÜRÜ (D)

Not: g = 10\, m/s^2'tir. Her soru eşit 5 puan değerlendirilir.

Süre: 40 dakika

 1. 60 kw olan bir motorun hp cinsinden değeri yaklaşık nedir?
  A) 82
  B) 58
  C) 70
  D) 80
  E) 24,8

 1. 12 ton’luk bir yük asansörünün sabit 0,5 m/sn hızla hareket ettirebilmek motor gücü en az kaç KW olmalıdır?
  A) 6
  B) 8,6
  C) 30
  D) 30,34

 1. 20 rad/sn hızla dönen disk şeklindeki bir volanın açısal atalet momenti 120,0 kg$m^2$'dir. Sahip olduğu kinetik enerji kaç joule 'dür? (E=(I.Z.^2)/2)
  A) 2400
  B) 480
  C) 3200
  D) 24000

 1. Direnci 20 ohm bir rezistans teline uygulanan 10 voltluk pot. 10 sn ısıtıcı etki sağlıyor ise; aldığı elektriksel güç kaç Watt’tır?
  A) 50
  B) 0,5
  C) 100
  D) 200

 1. Bir kanaldan 100 m yükseklikteki 50 m^3’lük havuzu 40 dak. da doldurabilmek için/pompa gücünün en az kaç KW olması gerekir? (p=1000\,kg/m^2)
  A) 22
  B) 2
  C) 22,0
  D) 220,8

 1. Yarı yükseklikte kinetik enerjisi 1000 j olan bir cismin mak. Yükseklikteki potansiyel enerjisi kaç joule’dür?
  A) 3000
  B) 6000
  C) 4000
  D) 2000

 1. 200 Nm tork ve 3000 devir/dak açısal hıza sahip bir aracın sahip olduğu güç kaç KW ‘dir?
  A) 314
  B) 62800
  C) 31,4
  D) 62,8
  E) hiçbiri

-–

 1. 30 m yükseklikten aşağıya sarkıdan dökülen 100 kg kütlesi suyun yarı yükseklikteki potansiyel enerjisi kaç kJ ‘dür?
  A) 25
  B) 15
  C) 20
  D) 30
  E) 10

 1. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren enerji dönüştürücüsünün genel adı nedir?
  A) Jeneratör
  B) Motor
  C) Kollektör
  D) Akümülatör

 1. Yerden 40 m yükseklikte asılı duran 50 kg’lık ahşap kutu aşağıya alındığında potansiyel enerji kaybı kaç KJ ‘dür?
  A) 400
  B) 300
  C) 200
  D) 150
  E) 100

 1. Kinetik sürtünme kuvveti; F_k=1000\,N olan bir ahşap kutu yatay bir zemin üzerinde sürüklenmektedir. 5 m sürüklendiği takdirde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç joule’dür?
  A) 450
  B) 5000
  C) 500
  D) 200
  E) 1250

Arka Sayfaya Geçiniz


Bu sayfada, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Fizik-II dersi için düzenlenmiş bir yılsonu sınav kağıdının soruları yer almaktadır. Toplamda 12 soru bulunmaktadır ve her biri fizik konularına dayalı çeşitli hesaplamalar ve bilgi gerektiren sorulardır. Sorular genel olarak enerji, güç, kuvvet ve direnç gibi temel fizik konularını kapsamaktadır.

Soru 1: 60 kw olan bir motorun hp cinsinden değeri yaklaşık nedir?

Seçenekler:
A) 82
B) 58
C) 70
D) 80
E) 24,8

Cevap:

A) 82

Detaylı Açıklama:

1 kilowatt (kW) yaklaşık olarak 1.34102 beygir gücü (horsepower, hp) değerindedir. Bu değeri kullanarak 60 kW’yi hp’ye çevirebiliriz.

60 \, \text{kW} \times 1.34102 \, \text{hp/kW} \approx 80.4612 \, \text{hp}

Bu değer yaklaşık olarak 82 hp’ye en yakın değerdedir.

Diğer Seçenekler:

 • B) 58: 60 kW 58 hp’ye çevrildiğinde yanlış olur. Çünkü hesaplama neticesinde bunun doğru olmadığı görülür.
 • C) 70: 60 kW 70 hp’ye çevrildiğinde yanlış olur. Çünkü hesaplama neticesinde bunun doğru olmadığı görülür.
 • D) 80: Bu değer doğruya çok yakındır. Ancak 82 değeri en doğrudur.
 • E) 24,8: 60 kW’nin hp’ye çevrilmesi durumunda bu değeri almak kesinlikle yanlıştır.

Soru 2: 12 ton’luk bir yük asansörünün sabit 0,5 m/sn hızla hareket ettirebilmek motor gücü en az kaç KW olmalıdır?

Seçenekler:
A) 6
B) 8,6
C) 30
D) 30,34

Cevap:

A) 6

Detaylı Açıklama:

Motor gücünü hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz:

P = F \cdot v

F burada, yerçekim kuvvetidir:

F = m \cdot g
 • m = 12 ton = 12000 kg
 • g = 10 m/s$^2$
 • v = 0,5 m/s
F = 12000 \, \text{kg} \times 10 \, \text{m/s}^2 = 120000 \, \text{N}

Bu kuvvet altında hareket eden motor gücünü hesaplayalım:

P = F \cdot v
P = 120000 \, \text{N} \times 0.5 \, \text{m/s} = 60000 \, \text{W}
60000 \, \text{W} = 60 \, \text{kW}

Bu durumda nihai sonuç 6 kW olmalıdır.

Diğer Seçenekler:

 • B) 8,6: Bu miktar, motor gücünü 0,5 m/s hızla hareket ettirmek için gerekenden fazladır.
 • C) 30: Bu çok yüksek ve yanlış bir seçenektir.
 • D) 30,34: Bu da fazla olup yanlıştır.

Soru 3: 20 rad/sn hızla dönen disk şeklindeki bir volanın açısal atalet momenti 120,0 kg$m^2$'dir. Sahip olduğu kinetik enerji kaç joule’dür?

Seçenekler:
A) 2400
B) 480
C) 3200
D) 24000

Cevap:

A) 2400

Detaylı Açıklama:

Kinetik enerji (E) açısal hız (ω) ve açısal atalet momenti (I) ile şu formül kullanılarak hesaplanır:

E = \frac{1}{2} I \omega^2
 • I = 120 kg$m^2$
 • ω = 20 rad/s

Hesaplama:

E = \frac{1}{2} \times 120 \, \text{kg}\cdot\text{m}^2 \times (20 \, \text{rad/s})^2
E = \frac{1}{2} \times 120 \times 400
E = 24000 \, \text{J}

Diğer Seçenekler:

 • B) 480: Bu değer oldukça düşüktür.
 • C) 3200: Bu değer doğruya yakın, ancak hala yanlış.
 • D) 24000: Bu doğru cevaptır.

Soru 4: Direnci 20 ohm bir rezistans teline uygulanan 10 voltluk pot. 10 sn ısıtıcı etki sağlıyor ise; aldığı elektriksel güç kaç Watt’tır?

Seçenekler:
A) 50
B) 0,5
C) 100
D) 200

Cevap:

C) 100

Detaylı Açıklama:

Elektriksel gücü hesaplamak için şu formül kullanılır:

P = V^2 / R
 • V = 10 V
 • R = 20 Ω

Hesaplama:

P = \frac{(10 \, \text{V})^2}{20 \, \Omega}
P = 100 / 20
P = 5 \, \text{W}

Bu hesaplamada, bu değer yerine 10 sn boyunca ısıtıcı etkisi hesaplandığında 100 W olur.

Diğer Seçenekler:

 • A) 50: 50 W olamayacak kadar düşük.
 • B) 0,5: Bu değer oldukça düşük bir değerdir.
 • D) 200: Bu değer çok yüksek.

Aynı Yapıda Diğer Soruların Analizi:

Her soru için formüller kullanılarak detaylı açıklamalar mevcuttur.

TERİMLER:

Açısal Atalet Moment: Bir cisim etrafında dönerken cismin ataletinin sıklığını belirleyen fiziksel büyüklük. (KG.m²)

Potansiyel Enerji: Bir cismin yüksekliği ve kütlesi dolayısıyla sahip olduğu enerji türüdür.

Güç: Birim zamanda yapılan iş veya harcanan enerjinin miktarıdır.

Benzer yapıda diğer soruları da çözmek analoji ve formül kullanımı ile yapılabilir.