Bir seri bağlı R-L-C devrede uygulanan gerilim 5 volt, devreden geçen akım 1A ve güç katsayısı 0,6 olduğuna göre devrenin aktif gücü kaç Watt olur?

  1. Bir seri bağlı R-L-C devrede uygulanan gerilim 5 volt, devreden geçen akım 1 A ve güç katsayısı 0,6 olduğuna göre devrenin aktif gücü kaç Watt olur?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 8
E) 10


  1. Bir alternatif akım motoru 220 V’luk şebekede çalışırken 3 A’lik akım çekmekte ve güç katsayısı $\cos \phi = 0,8$’dir. Buna göre bu motorun aktif gücü kaç Watt’tır?

A) 240
B) 524
C) 354
D) 656
E) 828


  1. Maksimum değeri I_{m}=14,15 A olan akım değerinin etkin değeri aşağıdakilerden hangisine en yakın değerdir?

A) 7
B) 1
C) 10
D) 28
E) 14


  1. Elektromanyetik dalganın yayılma hızı yaklaşık kaç m/sn’dir?

A) 3 \times 10^8
B) 6,25 \times 10^{34}
C) 1,6 \times 10^{18}
D) 1,8 \times 10^{27}
E) 6,25 \times 10^{18}


  1. V=40 \cdot \sin (628t+30^\circ) şeklinde tanımlanan gerilimin frekansı nedir?

A) 1000
B) 200
C) 100
D) 500
E) 10000


  1. Etkin değeri 10V, frekansı 1 kHz olan alternatif akım uçlarına 10 mH bobin bağlanıyor. Bu elemanın harcadığı güç kaç VAR ‘dır?

A) 15,9
B) 48
C) 6,9
D) 12,56
E) 62,8


  1. 47 μF’lik kondansatörün 120 volt-50 Hz’lik kaynaklara terslediği kapasitif reaktans nedir?
    A) 40
    B) 45
    C) 67,76
    D) 57,8
    E) 4,4

  1. Seri bağlı bir R-C devrede R=4$\Omega$, X_{c}=3 \Omega ise devrenin empedansı kaç \Omega ‘dur?

A) 5
B) 2
C) 1
D) 4
E) 3


Bu bir fizik ve elektrik mühendisliği konularında çoktan seçmeli sorular içeren sınav kağıdıdır. Sorular, elektrik devreleri, elektromanyetik dalgalar, kondansatörler, bobinler ve benzeri konular hakkındadır.