Oran orantı sorusu: 2. Sınav ortalaması nasıl değişir?

Atıyorum 24 kişilik bir sınıfta 1. Mat sınavı not ortalaması 54 olsun. 2. Sınavda 12 kişi 4 er puan 8 kişi 5 er puan arttırmıştır geri kalan ise aynıdır 2. Sınav ortalaması nasıl değişir?

İlk olarak, 24 kişilik bir sınıfta 1. matematik sınavının not ortalamasının 54 olduğunu biliyoruz.

İkinci sınavda, 12 kişi 4’er puan, 8 kişi ise 5’er puan arttırmıştır. Geri kalan öğrencilerin notları değişmemiştir.

İlk olarak, kaç kişinin notunu yükselttiğini ve ne kadar yükselttiğini hesaplayalım:

12 kişi, notlarını 4’er puan arttırdığına göre, toplamda 12 * 4 = 48 puanlık bir artış olmuştur.
8 kişi, notlarını 5’er puan arttırdığına göre, toplamda 8 * 5 = 40 puanlık bir artış olmuştur.

Şimdi, 2. sınav ortalamasını bulmak için gereken adımları takip edelim:

  1. Adım: İlk sınavda toplam alınan puanı bulmak için öğrenci sayısını not ortalamasıyla çarparız:
    İlk sınavda toplam alınan puan = öğrenci sayısı * not ortalaması = 24 * 54 = 1296

  2. Adım: İkinci sınavda alınan toplam puanı bulmak için, her öğrencinin notunu arttırdığı puanları toplarız ve bu toplamı ilk sınavda alınan toplam puandan çıkarırız:
    İkinci sınavda alınan toplam puan = (ilk sınavda alınan toplam puan) + (notları arttıran öğrencilerin toplam puan artışı) = 1296 + 48 + 40 = 1384

  3. Adım: İkinci sınavın not ortalamasını bulmak için, ikinci sınavda alınan toplam puanı öğrenci sayısına böleriz:
    İkinci sınav not ortalaması = (ikinci sınavda alınan toplam puan) / (öğrenci sayısı) = 1384 / 24 = 57.67

Sonuç olarak, 2. sınavın not ortalaması yaklaşık olarak 57.67 olacaktır.

Terminoloji:

Not ortalaması: Bir grup öğrencinin aldığı notların toplamının, öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen ortalama değerdir.