İki sayının toplamı 90 ve büyük sayı küçük sayının 4 katı ise bu iki sayının farkı kaçtır?

Matematiksel bir problem üzerinde çalışıyorum ve biraz yardıma ihtiyacım var. İki sayım var, bunların toplamı 90 ve ayrıca büyük olanı, daha küçük olanın tam 4 katıdır. Bu koşullara dayanarak, bu iki sayının farkının ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz?

Sorunuzdaki durumu matematiksel ifadelerle çözebiliriz. İki sayıyı x ve y olarak adlandıralım.
Bizden toplamlarının 90 olduğunu ve büyük olanın küçük olanın 4 katı olduğunu biliyoruz. Bu bilgilere dayanarak şu denklemleri oluşturabiliriz:

  1. Denklem: x + y = 90 (toplamları 90)
  2. Denklem: x = 4y (büyük olan küçük olanın 4 katı)

Bu iki denklemi çözebilir ve çözümü kullanarak iki sayının farkını hesaplayabiliriz.

İlk denklemi kullanarak, x’i 4y ile değiştirelim:

4y + y = 90

5y = 90

y = 90 / 5

y = 18

Şimdi, y değerini 2. denkleme yerleştirerek x’i bulabiliriz:

x = 4 * 18

x = 72

Dolayısıyla, x ve y değerlerini bulduğumuza göre, iki sayının farkını hesaplayabiliriz:

fark = x - y = 72 - 18 = 54

Bu durumda, iki sayının farkı 54’dür.

Özetle: İki sayının farkı 54’tür.