İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayı arasındaki fark kaçtır?

İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 85
B) 86
C) 87
D) 89

Doğru cevap: B) 86

Açıklama:

Asal sayılar, yalnızca 1 ve kendisi olmak üzere iki pozitif böleni olan sayılardır. İki basamaklı sayılar ise 10’dan 99’a kadar olan sayılardır.

İki basamaklı en küçük asal sayı

İki basamaklı en küçük asal sayıyı bulmak için, en küçük iki basamaklı sayı olan 10’dan başlıyoruz ve 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya bölünmeyen ilk sayıyı buluyoruz. Bu sayı 11’dir. Dolayısıyla, iki basamaklı en küçük asal sayı 11’dir.

İki basamaklı en büyük asal sayı

İki basamaklı en büyük asal sayıyı bulmak için, en büyük iki basamaklı sayı olan 99’dan başlıyoruz ve 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya bölünmeyen ilk sayıyı buluyoruz. Bu sayı 97’dir. Dolayısıyla, iki basamaklı en büyük asal sayı 97’dir.

İki basamaklı en büyük ve en küçük asal sayılar arasındaki fark

İki basamaklı en büyük asal sayı 97 ve en küçük asal sayı 11’dir. Bu iki sayı arasındaki farkı bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz:

97 - 11 = 86

Bu yüzden iki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayı arasındaki fark 86’dır.


Seçeneklerin Açıklamaları:

A) 85: 85, iki basamaklı en büyük asal sayı (97) ile iki basamaklı ikinci en küçük asal sayı (13) arasındaki farkı temsil eder. (97-12= 85) Fakat soru en küçük asal sayıyı soruyor.

C) 87: 87, hata payı olarak düşünülebilir ancak matematiksel bir temeli yoktur.

D) 89: 89, aslında bir asal sayıdır ancak bu durumda belirli bir bağlamı veya anlamı yoktur.

Ekstra bilgi köşesi

  • Rakamları farklı en küçük iki basamaklı asal sayı ise 13 'tür.
  • Rakamları farklı en büyük iki basamaklı asal sayı da 97 'dir.

TERİMLER:

Asal Sayı: Bir asal sayı, yalnızca bir ve kendisi olmak üzere tam olarak iki pozitif böleni olan doğal bir sayıdır.