Mustafa, 360 sayfa olan bir romanı her gün bir önceki günün 2 katı kadar okuyup 4 günde bitirmiştir. Buna göre, Mustafa 3. gün kaç sayfa kitap okumuştur?

Mustafa, 360 sayfa olan bir romanı her gün bir önceki günün 2 katı kadar okuyup 4 günde bitirmiştir. Buna göre, Mustafa 3. gün kaç sayfa kitap okumuştur?

Murat’ın 3. gün kaç sayfa kitap okuduğunu bulmak için önce Mustafa’nın romanın her gün okuduğu sayfa sayısını bulmamız gerekiyor.

Mustafa’nın romanı 4 günde bitirdiğini biliyoruz ve her gün okuduğu sayfa sayısının bir önceki günün iki katı olduğunu biliyoruz.

Eğer romanın toplam sayfası 360 ise, Mustafa’nın her gün okuduğu sayfa sayısını bulmak için önce son gün olan 4. günü bulmamız gerekiyor.

  1. günün sayfa sayısını X olarak adlandıralım. O zaman:

Son gün olan 4. günde Mustafa’nın okuduğu sayfa sayısı = X

Bu durumda:

  1. günün sayfa sayısı = 2 * (4. günün sayfa sayısı) = 2X

  2. günün sayfa sayısı = 2 * (3. günün sayfa sayısı) = 2 * (2X) = 4X

  3. günün sayfa sayısı = 2 * (2. günün sayfa sayısı) = 2 * (4X) = 8X

Toplam sayfası 360 olan romanı 4 günde bitirdiğimize göre, her bir gün okunan sayfaları toplayarak bu sayfaların toplamını 360’ya eşitleyebiliriz:

  1. günün sayfa sayısı + 2. günün sayfa sayısı + 3. günün sayfa sayısı + 4. günün sayfa sayısı = 360

8X + 4X + 2X + X = 360

15X = 360

X = 360 / 15

X = 24

Sonuç olarak, Mustafa 3. gün 2 * (4. günün sayfa sayısı) = 2 * 24 = 48 sayfa kitap okumuştur.