"Kimse, bir başkasının geleceğini asla düşünmüyor." cümlesinde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

“Kimse, bir başkasının geleceğini asla düşünmüyor.” cümlesinde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Ad
B) İlgeç
C) Sıfat
D) Belirteç
E) Zamir

“Kimse, bir başkasının geleceğini asla düşünmüyor.” cümlesinde geçen kelime türlerini inceleyelim:

 • Kimse: Zamir
 • bir: Belirsiz sıfat
 • başkasının: Ad (başkası) + iyelik eki (-nın)
 • geleceğini: Ad (gelecek) + iyelik eki (-i) + belirtme hal eki (-ni)
 • asla: Belirteç
 • düşünmüyor: Fiil

Görüldüğü gibi, ilgeç içeren bir kelime bu cümlede bulunmamaktadır. Öyleyse, cümlede bulunmayan sözcük türü "B) İlgeç"tir.

Cevap B, yani İlgeçtir.

Cümlede kimse, bir, başkasının, geleceğini, asla sözcükleri ad, sıfat, zamir ve belirteçtir. düşünmüyor sözcüğü ise fiildir. İlgeç bulunmamaktadır.

Cümledeki sözcük türleri ve anlamları şu şekildedir:

 • Kimse: Belirtisiz zamir
 • Bir: İşaret sıfatı
 • Başka: Belirtisiz sıfat
 • Kişinin: Belirteç
 • Geleceğini: Belirtme sıfatı
 • Asla: Zarf
 • Düşünmüyor: Fiil