Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat kullanılmamıştır?


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat kullanılmamıştır?

A) Bugün onunla tekrar görüşüp dosyayı gözden geçireceğiz.
B) Tekrar güzel günler yaşayacağımıza inanmak istiyorum.
C) Diğer sınav bence çok daha kolaydı, haksızlık bu yaptıkları.
D) Kırmızı elbisesi, kısa kestirdiği saçları ona çok yakışmıştı.

Doğru Cevap: A seçeneği

Evet, yukarıdaki cümlelerden sadece “A” seçeneğinde sıfat kullanılmamıştır.

Şimdi neden bu cevabın doğru olduğunu detaylı bir şekilde açıklayayım.

Sıfatlar

Sıfatlar, bir ismin ya da zamirin; rengini, şeklini, miktarını, niteliğini, kim olduğunu ve benzeri özelliklerini belirtir. Sıfatlar isimlerden ya da zamirlerden önce ya da sonra bulunabilirler.

Yukarıdaki cümlelere bakarsak;

B) Tekrar güzel günler yaşayacağımıza inanmak istiyorum.

Bu cümlede “güzel” kelimesi bir sıfat olarak kullanılmıştır. “Güzel” kelimesi, “günler” kelimesini tarif eder. Yani, burada “günler” nasıl bir gün olduklarını belirtir, bu durumda “güzel” bir nitelik belirtir.

C) Diğer sınav bence çok daha kolaydı, haksızlık bu yaptıkları.

Bu cümlede “diğer” ve “kolay” kelimeleri sıfat olarak kullanılmıştır. “Diğer” kelimesi “sınav” kelimesini, “kolay” kelimesi ise “sınav” kelimesinin özelliğini yani zorluk seviyesini belirtir.

D) Kırmızı elbisesi, kısa kestirdiği saçları ona çok yakışmıştı.

Bu cümlede “kırmızı” ve “kısa” kelimeleri sıfat olarak kullanılmıştır. “Kırmızı” kelimesi “elbise” kelimesini, “kısa” kelimesi ise “saç” kelimesini belirtir.

Yukarıdaki cümlelerden sadece A) Bugün onunla tekrar görüşüp dosyayı gözden geçireceğiz cümlesinde herhangi bir sıfat kullanılmamıştır. Bu cümledeki kelimelerin hiç biri bir ismi ya da zamiri belirtmiyor.

TERİMLER:

Sıfat: Bir ismin ya da zamirin; rengini, şeklini, miktarını, niteliğini, kim olduğunu ve benzeri özelliklerini belirtir.