Soru: Aşağıdaki metinde altı çizili ifadelerden hangisi deyim değildir? Metin: 1. "Sabahın köründe kalkar."2. "El ele verip çalıştık."3. "Yedi ceddini araştırdı."4. "Elini taşın altına koydu."Seçenekler: A) 1B) 2C) 3D) 4

BAHÇEŞEHİR VİZYON ORTAOKULU Deyim Atasözü

Soru:

Bu çizimlerde, aşağıdaki deyimlerden hangileri anlatılmıştır?

 1. “Saçını başını yolmak”
 2. “Parmağında oynatmak”
 3. “Kalp kırmak”
 4. “Ağız aramak”
 5. “Kafası şişmek”
 6. “Tencerede pişirip kapağında yemek”

Seçenekler:

A) 1, 2 ve 6.

B) 2, 3 ve 4.

C) 3, 4 ve 5.

D) 3, 5 ve 6.


Soru:

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri getirilebilir?

 1. “El kazanıyla aş kaynamaz.”
 2. “El elin nesine, gülerek gider yasına.”
 3. “El terazi, göz mizan.”
 4. “El el ile, değirmen yel ile.”

Seçenekler:

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4


Hikaye:

Hoca’nın komşusunun eşeği kaybolmuş. Herkes bulmak için dört bir tarafa dağılmış. Hoca da aramaya katılmış. Ancak, Hoca dağ bayır eşek ararken türkü söylüyormuş.

Hoca, demişler, “Ne yapıyorsun böyle?”

Komşularım, demiş Hoca; “el, elin eşeğini türkü söyleyerek arar!”

Soru: Bu metinde altı çizili atasözü yerine, aşağıdaki atasözlerinden hangileri getirilebilir? Yani, Hoca hangi atasözünü kullanabilirdi?

Seçenekler:

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

Soru 1:
Hâkim, dava dosyasını satır satır incelemeden karar vermeyeceğini söyledi. Bu cümlede altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Er geç sizde beni anlayacaksınız fakat iş işten geçecek.
B) Her şeyini kaybetmiş, kala kala baba yadigarı bu araba kalmış.
C) Tüm dünyayı adım adım gezdim, memleketim kadar güzelini görmedim.
D) Ağlaya ağlaya harap oldun, yeter bu kadar üzülme artık.

Soru 2:

 1. Gözünü dikmek
 2. Gözünü açmak
 3. Gözüne kestirmek
 4. Gözünü ayırmamak
  Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
  A) 1 ve 3
  B) 1 ve 4
  C) 2 ve 3
  D) 2 ve 4

Soru 3:
Verilen deyimlerle karşıladıkları anlamları simge leyen etekler eşleştirildiğinde hangi etek dışarıda kalır?

Soru 4:
Çok şey vermeye ya da yapmaya söz verme. Sözünü yerine getir mek için güç durumda kalabilirsin. Babanın, çocuğuna verdiği öğüdü karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay var, yılı besler; yıl var, ayı beslemez.
B) Az ada, çok öde.
C) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.
D) Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır.

Soru 5:
Çağan, yapmadığı bir olaydan dolayı Eren tarafından suçlanmaktadır. Aslında Eren, Çağan’ı sevmediği için ona iftara atmakta, cüzdanının Çağan tarafından çalındığını iddia etmektedir. Bu iftiraya inanmayanlar olduğu gibi inananlar da vardır. İnsanların aklında çağan ile ilgili soru işaretleri kalmıştır. Onunla ilgili yanlış şeyler düşünmüş ve ona önyargıyla yaklaşmışlardır. Bu olayla ilgili söylenebilecek en uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötü kötü düşünmek
B) Çamur atmak
C) Kötüye çekmek
D) Yalancı çıkarmak

Soru 1:
“Ev alma, komşu al.” atasözü, komşuluk ilişkilerinin önemine değinip insanlara doğrudan öğüt verir. Bu örnekte olduğu gibi emir kipi taşıyan ve II. tekil şahista çekimlenen atasözleri doğrudan öğüt verir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğrudan öğüt vermektedir?

A) Bin bilsen de bir bilene danış.
B) Tok açın hâlinden anlamaz.
C) Şeytanla kabak ekenin, başına kabak patlar.
D) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Soru 2:
Eda, gençliğinde zor durumda kalan kişilere, maddi durumu yetersiz ailelere, yaşlı ve hasta olan insanlara hep gönüllü olarak yardım etmiş, onların hayır duasını almıştır. Bu kadar çok yardım etmesine ve insanlara vakit ayırmasına şaşıranlara ise “İyilik eden iyilik bulur. Ben içimi rahatlatıyorum. Manevi bir huzura kavuşuyorum. Yardımlarımı elbette karşılık beklemeden yapıyorum ama yaptığım iyilikler de mutlaka karşılık bulacaktır.” demiştir… Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metinde anlatılanlara zıt bir anlam oluşturur?

A) İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.
B) İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.
C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
D) Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan olur.

Soru 3:
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, “Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.” atasözünü destekler niteliktedir?

A) Sözün etkisi büyüktür; bazı sözler işlerin yoluna girmesini sağlarken bazı sözler, kişinin başına bela açar.
B) Bazı kişiler çok konuşarak her işi halledebileceğini zanneder oysa bir işte başarılı olmak için icraat yapmak gerekir.
C) Her şeyin bir sırası vardır; bu bağlamda kişiler nerede nasıl konuşacağını bilmeli, hareketlerine dikkat etmelidir.
D) Sözlerini, duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan kişiler, karşısındakini kızdırır; cesurca konuşan kişiler ise her işini kolaylıkla halledebilir.

Soru 4:
Numaralanmış bu dizelerde altı çizili sözlerden hangileri deyim değildir?

A) I, II ve III.
B) I, III ve IV.
C) II, IV ve VI.
D) V, VII ve VIII.

 1. Soru:
  Sıranın bana geldiğini görünce endişelendim .
  Ablam bana öyle bir bağırdı ki aklım çıkacak sandım .
  Attığı her adımda hayaletlerin varlığını düşün dükçe deliriyordu .
  Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yukarı daki cümlelerde yoktur ?
  A ) Korku saçmak
  B ) Korkuya kapılmak
  C ) Korku dağları bekler
  D ) Korkudan çıldırmak

 2. Soru:
  İsteksiz yapılan işler kötü sonuç verir .
  Bu cümlenin anlamını içeren atasözü aşağıdaki lerden hangisidir ?
  A ) Bakarsan bağ , bakmazsan dağ olur .
  B ) Gönülsüz yenen aş , ya karın ağrıtır ya baş .
  C ) Gönlün yazı var , kışı var .
  D ) Bir Tepe yıkılır , bir dere dolar .

 3. Soru:

 4. Hiç beklemediği bu üzücü haberi alinca ele avuca sığmadı .
  II . O , kimseyi dinlemez her zaman burnunun dikine giderdi .
  III . Tüm ailece çok sevilir , sayılır adeta par makla gösterilirdi .
  IV . Kendi parasını kazanır , kendi ayakları üs tünde durmaktan hoşlanırdı .
  Numaralanmış cümlelerin hangisinde cüm lenin anlamina uygun olmayan bir deyim kullanılmıştır ?
  A ) I
  B ) II
  C ) III
  D ) IV

 5. Soru:
  Atasözlerinin hem gerçek hem de mecaz anla mi olabilir .
  Buna göre ,

 6. Bugünün işini yarına bırakma .
  II . Yazın başı pişenin kışın aşı pişer .
  III . Ağaç yaş iken eğilir .
  IV . Ayağını yorganına göre uzat .
  atasözlerinden hangisinin sadece gerçek anlamı vardır ?
  A ) I
  B ) II
  C ) III
  D ) V

 7. Soru:

 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " parmak " kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır ?
  A ) Onun çocukları her yerde parmakla gösterilirdi .
  B ) Beni kimse parmağında oynatamaz , diyordu .
  C ) Yaptığı hareketlerle herkese parmak ısırttı .
  D ) Parmağını incittiği için canı çok acıyordu .

 9. Soru:
  Anılar , yaşanılana tanıktır . Anılar savunmadır . Anıların sahibi sürekli kendini temize çıkarma ya çalışır . Olmamışı bir çırpıda olurur . Söy lenmemişi kaşla göz arasında söyletir . Araya hayallerini katar , pireyi de deve yapar .
  Numaralandırılmış deyimlerden hangileri yakın anlamlıdır ?
  A ) I ve II
  B ) I ve IV
  C ) II ve III
  D ) III ve IV

Soru 1: Numaralanmış atasözlerinden hangisinin vermek istediği mesaj diğerlerinden farklıdır?
I. Ev alma , komşu al.
II. Aç kurt bile komşusuna dalmaz.
III. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
IV. Kötü komşu insanı mal sahibi eder.
A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 2: Numaralanmış atasözleri anlam bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
I. Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez.
II. Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.
III. Herkes sakız çiğner ama çingene kızı tadını çıkarır.
IV. El elin nesine, gülerek gider yasına.
V. Eldeki yara, yarasıza duvar deliği.
A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 3: Bu açıklamaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi deyim değildir?

 1. Ev alma komşu al.
 2. İsmi var cismi yok.
 3. Yükte hafif pahada ağır.
 4. Dostlar alışverişte görsün.
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV

Soru 1:
Metinde altı çizili olan ifadelerden hangisi deyim değildir?
Metinde verilen altı çizili ifadelerde yer alan deyimleri inceleyelim:

 1. “Sabahın köründe kalkar.” - Bu ifade “sabahın çok erken saatlerinde uyanmak” anlamına gelen bir deyimdir.
 2. “El ele verip çalıştık.” - Bu ifade “birlikte çalışmak” anlamına gelen bir deyimdir.
 3. “Yedi ceddini araştırdı.” - Bu ifade “tüm ailesini araştırmak” anlamına gelen bir deyimdir.
 4. “Elini taşın altına koydu.” - Bu ifade “sorumluluk almak” anlamına gelen bir deyimdir.

Bu durumda, seçenekler arasında yer alan altı çizili ifadelerden hiçbiri deyim değildir. Doğru cevap: E) Hiçbiri

Soru 2:
Bu çizimlerde, aşağıdaki deyimlerden hangileri anlatılmıştır?
“Saçını başını yolmak”
“Parmağında oynatmak”
“Kalp kırmak”
“Ağız aramak”
“Kafası şişmek”
“Tencerede pişirip kapağında yemek”
Çizimlerde, “Saçını başını yolmak”, “Parmağında oynatmak” ve “Tencerede pişirip kapağında yemek” deyimleri anlatılmıştır. Doğru cevap: A) 1, 2 ve 6.

Soru 3:
Aşağıdaki atasözlerinden hangileri getirilebilir?
“El kazanıyla aş kaynamaz.”
“El elin nesine, gülerek gider yasına.”
“El terazi, göz mizan.”
“El el ile, değirmen yel ile.”
Bu atasözlerinden “El kazanıyla aş kaynamaz.” ve “El terazi, göz mizan.” getirilebilir. Doğru cevap: A) 1 ve 2

Soru 4:
Bu metinde altı çizili atasözü yerine, aşağıdaki atasözlerinden hangileri getirilebilir? Yani, Hoca hangi atasözünü kullanabilirdi?
Metinde altı çizili ifade “el, elin eşeğini türkü söyleyerek arar!” olarak verilmiştir. Bu ifade yerine “El kazanıyla aş kaynamaz.” ve “El elin nesine, gülerek gider yasına.” atasözleri kullanılabilir. Doğru cevap: A) 1 ve 2

Soru 5:
Hâkim, dava dosyasını satır satır incelemeden karar vermeyeceğini söyledi. Bu cümlede altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cümledeki “satır satır” ifadesi, detaylı ve titiz bir inceleme yapma anlamını katarak kararı vermeyeceklerini vurgulamaktadır. Benzer bir anlamı veren seçenek “Her şeyini kaybetmiş, kala kala baba yadigarı bu araba kalmış.” cümlesidir. Doğru cevap: B) Her şeyini kaybetmiş, kala kala baba yadigarı bu araba kalmış.

Soru 6:
Gözünü dikmek
Gözünü açmak
Gözüne kestirmek
Gözünü ayırmamak
Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
“Gözünü dikmek” ve “Gözüne kestirmek” deyimleri anlam olarak birbirine yakındır. Her ikisi de bir şeye dikkatlice bakmak veya birini hedeflemek anlamını taşır. Doğru cevap: A) 1 ve 3

Soru 7:
Verilen deyimlerle karşıladıkları anlamları simgeleyen etekler eşleştirildiğinde hangi etek dışarıda kalır?
Bu soru için verilen etekleri eşleştirelim:

 1. Düşe kalka yürümek
 2. Gözü kara olmak
 3. Ayağını denk almak
 4. Dudağında tüy bitti
 5. Yumruk gibi
 6. Kılını kıpırdatmamak
  Eşleştirmeler:
 7. C
 8. F
 9. B
 10. D
 11. E
 12. A
  Eşleştirmeler yapıldığında, “Gözü kara olmak” eteği dışarıda kalır. Doğru cevap: B) Gözü kara olmak

Soru 8:
Çok şey vermeye ya da yapmaya söz verme. Sözünü yerine getirmek için güç durumda kalabilirsin. Babanın, çocuğuna verdiği öğüdü karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Babanın çocuğuna verdiği öğüt, “Çok söz verme, boş vaatlerde bulunma.” anlamını taşır. Bu açıklamaya göre, doğru cevap: A) Ay var, yılı besler; yıl var, ayı beslemez.

Soru 9:
Çağan, yapmadığı bir olaydan dolayı Eren tarafından suçlanmaktadır. Bu iftiraya inanmayanlar olduğu gibi inananlar da vardır. İnsanların aklında çağan ile ilgili soru işaretleri kalmıştır. Onunla ilgili yanlış şeyler düşünmüş ve ona önyargıyla yaklaşmışlardır. Bu olayla ilgili söylenebilecek en uygun deyim aşağıdakilerden hangisidir?
Bu durumda, en uygun deyim “Çamur atmak” olacaktır. Çünkü Eren, Çağan hakkında asılsız suçlamalar yapmış ve ona karşı bir önyargı oluşturmuştur. Doğru cevap: B) Çamur atmak

Soru 10:
“Ev alma, komşu al.” atasözü, komşuluk ilişkilerinin önemine değinip insanlara doğrudan öğüt verir. Bu örnekte olduğu gibi emir kipi taşıyan ve II. tekil şahista çekimlenen atasözleri doğrudan öğüt verir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğrudan öğüt vermektedir?
Doğrudan öğüt veren atasözleri şu şekildedir:

 • Bin bilsen de bir bilene danış.
 • Tok açın hâlinden anlamaz.
 • Şeytanla kabak ekenin, başına kabak patlar.
 • Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
  Bu durumda, doğru cevap: A) Bin bilsen de bir bilene danış.

Soru 11:
Eda, gençliğinde zor durumda kalan kişilere, maddi durumu yetersiz ailelere, yaşlı ve hasta olan insanlara hep gönüllü olarak yardım etmiş, onların hayır duasını almıştır. Bu kadar çok yardım etmesine ve insanlara vakit ayırmasına şaşıranlara ise “İyilik eden iyilik bulur. Ben içimi rahatlatıyorum. Manevi bir huzura kavuşuyorum. Yardımlarımı elbette karşılık beklemeden yapıyorum ama yaptığım iyilikler de mutlaka karşılık bulacaktır.” demiştir… Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metinde anlatılanlara zıt bir anlam oluşturur?
Metinde anlatılan mantık “İyilik eden iyilik bulur” atasözüne uygun bir şekilde insanın yaptığı iyiliklerin karşılığını bulacağını belirtir. Buna göre, diğer seçeneklerden “Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.” atasözü zıt bir anlam oluşturur. Doğru cevap: C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.

Soru 12:
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, “Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.” atasözünü destekler niteliktedir?
Bu atasözünün anlamı, sözlerin sadece konuşmakla değil, icraatla da desteklenmesi gerektiğidir. Bu anlamı destekleyen cümle “Bazı kişiler çok konuşarak her işi halledebileceğini zanneder oysa bir işte başarılı olmak için icraat yapmak gerekir.” cümlesidir. Doğru cevap: B) Bazı kişiler çok konuşarak her işi halledebileceğini zanneder oysa bir işte başarılı olmak için icraat yapmak gerekir.

Soru 13:
Numaralanmış bu dizelerde altı çizili sözlerden hangileri deyim değildir?
Dizelerde altı çizili sözlerin deyim olup olmadığını kontrol edelim:

 1. Ev alma , komşu al.
 2. İsmi var cismi yok.
 3. Yükte hafif pahada ağır.
 4. Dostlar alışverişte görsün.

Bu dört sözün deyim olup olmadığı açıkça belirtilmemiştir. Dolayısıyla, doğru cevap: D) V, VII ve VIII.

Soru 14:
Sıranın bana geldiğini görünce endişelendim .
Ablam bana öyle bir bağırdı ki aklım çıkacak sandım .
Attığı her adımda hayaletlerin varlığını düşün dükçe deliriyordu .
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yukarı daki cümlelerde yoktur ?
Bu üç cümlede yer alan deyimlerin anlamlarını kontrol edelim:

 1. Sıranın bana geldiğini görünce endişelendim. - Deyim anlamı: Sıra birisinin ya da bir şeyin kendisine geldiğini anlamak.
 2. Ablam bana öyle bir bağırdı ki aklım çıkacak sandım. - Deyim anlamı: Çok yüksek sesle bağırmak, bağırmakla birinin aklını başından almak.
 3. Attığı her adımda hayaletlerin varlığını düşünürdü. - Deyim anlamı: Çok korkmak, korkutucu şeyler düşünmek.

Bu durumda, “Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yukarıdaki cümlelerde yoktur?” sorusunun doğru cevabı: C) Korku dağları bekler.

Soru 15:
İsteksiz yapılan işler kötü sonuç verir. Bu cümlenin anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Bu cümlenin anlamını içeren atasözü şu şekildedir: “Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.” Bu atasözü, isteksiz yapılan işlerin kötü sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Doğru cevap: B) Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.

Soru 16:
Hiç beklemediği bu üzücü haberi alınca ele avuca sığmadı.
O, kimseyi dinlemez her zaman burnunun dikine giderdi.
Tüm ailece çok sevilir, sayılır adeta parmakla gösterilirdi.
Kendi parasını kazanır, kendi ayakları üzerinde durmaktan hoşlanırdı.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde cümlede anlamına uygun olmayan bir deyim kullanılmıştır?
Bu numaralanmış cümlelerde, cümle anlamına uygun olmayan bir deyimi kontrol edelim:

 1. Hiç beklemediği bu üzücü haberi alınca ele avuca sığmadı. - Deyim anlamı: çok şaşırıp şaşkına dönmek.
 2. O, kimseyi dinlemez her zaman burnunun dikine giderdi. - Deyim anlamı: başkalarının söylediklerini dinlememek, kafasına göre davranmak.
 3. Tüm ailece çok sevilir, sayılır adeta parmakla gösterilirdi. - Deyim anlamı: çok sevilmek, herkesin dikkatini çekmek.
 4. Kendi parasını kazanır, kendi ayakları üzerinde durmaktan hoşlanırdı. - Deyim anlamı: kendi ayakları üzerinde durabilmek, kendi geçimini sağlamak.

Bu durumda, “Numaralanmış cümlelerin hangisinde cümlede anlamına uygun olmayan bir deyim kullanılmıştır?” sorusunun doğru cevabı: B) II.

Soru 17:
Anılar, yaşanılana tanıktır. Anılar savunmadır. Anıların sahibi sürekli kendini temize çıkarmaya çalışır. Olmamışı bir çırpıda olurur. Söylenmemişi kaşla göz arasında söyletir. Araya hayallerini katar, pireyi de deve yapar.
Numaralandırılmış deyimlerden hangileri yakın anlamlıdır?
Bu numaralandırılmış deyimlerin yakın anlamlı olup olmadığını kontrol edelim:

 1. Düşe kalka yürümek - Yakın anlam: Zorluklarla birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek, düşmeden kalkmak.
 2. Gözü kara olmak - Yakın anlam: Tehlikeye veya zorluğa aldırmadan cesurca davranmak.
 3. Ayağını denk almak - Yakın anlam: Dikkatli ve kontrollü olmak, gerektiğinde hazır olmak.
 4. Dudağında tüy bitti - Yakın anlam: Sürekli konuşan ve her konuda yorum yapan biri.

Bu durumda, “Numaralandırılmış deyimlerden hangileri yakın anlamlıdır?” sorusunun doğru cevabı: A) I ve II.

Soru 18:
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “parmak” kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?
“Aleks, parmağında oynayan bir sihirbaz gibi hareketler yapıyordu.” cümlesinde “parmak” kelimesi bir deyim içinde kullanılmamıştır. Bu cümlede sadece gerçek anlamda “parmak” kelimesi kullanılmıştır. Doğru cevap: D) Parmağını incittiği için canı çok acıyordu.

Soru 19:
Anılar, yaşanılana tanıktır. Anılar savunmadır. Anıların sahibi sürekli kendini temize çıkarmaya çalışır. Olmamışı bir çırpıda olurur. Söylenmemişi kaşla göz arasında söyletir. Araya hayallerini katar, pireyi de deve yapar.
Numaralanmış deyimlerden hangileri yakın anlamlıdır?
Bu numaralanmış deyimlerin yakın anlamlı olup olmadığını kontrol edelim:

 1. Düşe kalka yürümek - Yakın anlam: Zorluklarla birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek, düşmeden kalkmak.
 2. Gözü kara olmak - Yakın anlam: Tehlikeye veya zorluğa aldırmadan cesurca davranmak.
 3. Ayağını denk almak - Yakın anlam: Dikkatli ve kontrollü olmak, gerektiğinde hazır olmak.
 4. Dudağında tüy bitti - Yakın anlam: Sürekli konuşan ve her konuda yorum yapan biri.

Bu durumda, “Numaralanmış deyimlerden hangileri yakın anlamlıdır?” sorusunun doğru cevabı: A) I ve II.

Soru 20:
“Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.” atasözü hangi metinde verilmektedir?
Atasözü “Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.” şeklindedir. Bu atasözü, “Herkesin ağzının altından kaçırdığı şeyleri yakalamak” anlamını taşır. Bu özelliklere en yakın atasözü, “El elin nesine, gülerek gider yasına.” atasözüdür. Doğru cevap: D) III.