Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim hem fiil yapısına örnek gösterilebilecek bir kelime kullanılmıştır?

Türkçede bazı sözcükler aynı anlam ilgisi taşımakla birlikte hem isim hem fiil olarak kullanılır. Örneğin “boya” sözcüğü hem bir maddeyi, hem de maddeyi kullanarak yapılan bir eylemi bildirir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kelime kullanılmıştır?

A Onu önceden tanımadığımı söyleyince hafifçe güldü.
B Çiçeklerini hiç ihmal etmez, günü gününe sulardı.
C İki tarafı ağaçlıklı asfalt bir yoldu.
D Duvarı kağıtla kaplamadan, dökülen yerleri sıvadı.
E Onun doğru söylemediğini bildiği halde yine de ona kandı.

B seçeneğindeki cümlede “sulardı” kelimesi hem isim hem de fiil yapısına örnek gösterilebilecek bir kelimedir. “Sulamak” fiilinin geçmiş zaman çekimi olan “sulardı”, bir eylemi bildirirken aynı zamanda isim olarak da kullanılabilir. Başka bir deyişle, “sulardı” kelimesi hem sulama eylemini ifade ederken, hem de sulanan şeyi ifade etmek için kullanılabilir. Bu örnekte, çiçeklerin sulanması eylemini ifade ederken aynı zamanda “çiçekler” kelimesini de temsil ediyor.