Hangi durumlarda Fiilden isim türetme/ İsim tamlaması kullanılır?

İsim tamlaması, Türkçede sıklıkla karşılaştığımız bir kelime grubu yapısını belirtir ve genelde bir isimden yola çıkarak başka bir isim türetilmesi sürecini kapsar. Ancak, bu yapıyı ilgilendiren belirli kullanım durumları ve kurallar vardır. Bu bağlamda, hangi durumlar ve bağlamlarda isim tamlaması ya da fiilden isim türetme tekniklerini kullanmalıyız? İsim tamlaması kurarken dikkate alınması gereken gramer kuralları ve özel durumlar nelerdir? Hangi kelimeler veya ifadeler genellikle isim tamlamalarında kullanılır ve hangileri kullanılmaz?

İsim Tamlaması Kullanımı

İsim tamlaması, Türk Dil Kuralları’nda, bir ismin diğer bir ismi nitelemesi şeklinde tanımlanır. Bir şeyden bahsederken onun hangi türden veya kimin olduğunu belirtmek için bir isim ekleyerek daha net bilgi sağlar. Cümle içinde özneyi veya nesneyi belirtme, yer veya şey isimleri oluşturma ve bir şeyin kalitesini veya özelliğini ifade etme gibi çeşitli durumlarda kullanılır.

Örneğin:

 • Gök Bilimci: Gök ile ilgilenen bilim insanını ifade eder.
 • Kırmızı Elbise: Rengi kırmızı olan elbiseyi ifade eder.

İsim Tamlaması Kuralları ve Özel Durumlar

 1. Tamlanan (Belirtilen başlığı taşıyan) ve Tamlanan (başlığı belirleyen) olmak üzere iki öğe bulunur: Tamlananlar genellikle tamlamayı oluşturan ilk kelime olurken, tamlanan, genellikle tamlamayı belirleyen son kelime olur.

 2. Türk Dil Kuralları’nda, isim tamlaması iki türde sınıflandırılır: Belirtisiz İsim Tamlamaları ve Belirtili İsim Tamlamaları.

 • Belirtisiz İsim Tamlaması:
  Belirtisiz isim tamlamasında tamlananın sonunda hiçbir ek bulunmazken tamlayanın sonunda çekim ekleri bulunur. Örnek: “Gün ışığı”

 • Belirtili İsim Tamlaması:
  Belirtili isim tamlamasında tamlayan ek almazken, tamlananın sonunda genellikle iyelik eki bulunur. Bu durumda, tamlananın belirti durumu, tamlananın son ekine bağlıdır. Örnek: “Ali’nin kitabı”

Fiilden İsim Türetme

Eylemlerden isim türetme, Türk Dil Kuralları’nda belirtilen bir süreçtir. Bu türetme işlemi genellikle, kök anlamındaki fiilden başka bir isim oluşturmak için kalıplaşmış eklerin eklenmesi veya fiilin çeşitli biçim ve yapılarının değiştirilmesiyle yapılır. Bu, bir durumu veya eylemi ifade etmek için daha net ve anlamlı bir ifade oluşturur.

Örneğin:

 • Öğrenmek fiili - Öğretmen ismi: Eylem kelimesi "öğrenmek"den “öğretmen” ismi türetilmiştir. Bu durumda, fiilden isim türetme süreci, eylemde belirtilen kişiyi veya durumu belirlemek için kullanılır.

Fiilden isim türetme süreci, dil bilgisi ve anlam ifade etme yeteneği açısından oldukça önemlidir, çünkü dilin canlı, ilerici ve etkili olduğunu gösterir. Yani, bu süreç genellikle belirli bir dilin gelişim özelliğini ifade eder ve bu yüzden çeşitli edebi biçimlerde ve hatta günlük konuşma biçimlerinde de kullanılır.

TERİMLER:

İsim Tamlaması: Bir ismin diğer bir ismi nitelemesi şeklinde kullanılan yapılardır.
Tamlanan: İsim tamlamasında nitelemeyi alan kelime.
Tamlayan: İsim tamlamasında niteleme yapan kelime.
Belirtili İsim Tamlaması: İsim tamlamasında tamlayanın ek almadığı, tamlananın ise genellikle iyelik eki aldığı tamlama türü.
Belirtisiz İsim Tamlaması: İsim tamlamasında tamlananın ek almadığı, tamlayanın ise çekim ekleri aldığı tamlama türü.
Fiilden İsim Türetme: Eylem kelimelerinden isim türetme süreci.

1 Beğeni