Hangi durumlarda zarf-fiil kullanılır?

Türkçe dilbilgisinde, fiilimsilerden biri olan zarf-fiiller ya da diğer adıyla eylemsiler, hangi durumlar için kullanılır? Bir fiilin hangi özelliklerini ya da değerini belirtmek için bir zarf-fiil kullanılır? Zarf-fiiller hangi tür cümle yapılarında daha sık karşımıza çıkar ve genellikle hangi tür anlamları ifade ederler?