Ders Programı Malı Maliye Döküman Soruları

Dersin Adı: KAMU MALIYESI
Öğretim Görevlisi: Tank Zeki YILMAZ
Öğretim Programı: Maliye / Muhasebe ve Vergi Uygulama
Döküman Tarihi: Güz Bahar 2022/2023

1- Aşağıdakilerden hangisi verginin ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan yöntemlerden biri değildir?
a) Stopaj yöntemi
c) Artan oranlılık
e) Asgari geçim indirimi

2- Aşağıdaki vergilerden hangisi mali anesteziye uygundur?
a) Gelir Vergisi
b) Kurumlar Vergisi
c) Emlak Vergisi
d) Katma Değer Vergisi
e) Veraset ve İntikal Vergisi

3- Devletin bütçe ile belirlemiş olduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan finansman kaynağını sağlama görevi verginin hangi fonksiyonunu?
a) Adalet fonksiyonu
b) Sosyal fonksiyonu
c) Mali fonksiyonu
d) İktisadi fonksiyonu
e) Tedarik fonksiyonu

4- Aşağıdakilerden hangisi vergi istisnasına örnektir?
a) Yabancı elçi ve konsolosların vergiye tabi olmaması
b) Nüfusu 5000’in altında olan yerlerde arzuhalcilerin elde ettiği gelirlerin vergiye tabi olmaması
c) Motorlu nakil vasıtası kullanmaksızın gezici olarak perakende satış yapanların vergiye tabi olmaması
d) Konut kira gelirlerinin 3.500 TL’lik kısmının vergiye tabi olmaması
e) Askeri fabrika ve atölyelerin vergiye tabi olmaması

5- Aşağıdakilerden hangisi vergi erozyonuna sebep olmaz?
a) Vergi kaçırma
b) Vergiden kaçınma
c) Muafiyet / istisna
d) Verginin yansıtılması
e) Vergi indirimi

6- Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir dağılımını sağlama amacı kapsamında alabileceği vergisel önlemlerden biridir?
a) Emisyon
b) Mali aldanma
c) Parafiskal gelir
d) Ramsey ilkesi
e) Hiçbiri

7- Vergilerin mükelleflere hissettirilmeden alınmasına ne ad verilir?
a) Vergi taşıyacısı
b) Vergi yüklenicisi
c) Vergi sorumlusu
d) Vergi aldatması
e) Mali anestezi

8- Devletin merkez bankası aracılığıyla bastığı paraların değerinden maliyetini çıkararak elde ettiği gelire ne ad verilir?
a) Senyoraj geliri
b) Baskı geliri
c) Cari harcamalar
d) Borçlanma
e) Talep

9- Keynes’e göre aşağıdakilerden hangisi kaynaklanır?
a) Bütçe denk olmalıdır
b) Vergiler tarafsız olmalıdır
c) Borçlanma zararlıdır
d) Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir
e) Ekonomi her zaman tam istihdamda dengede olmalıdır

10- Ramsey ilkesi aşağıdaki vergileme ilkelerinden hangisi için uygulanabilir?
a) Vergi taşıyacısı
b) Vergi yüklenicisi
c) Vergi sorumlusu
d) Vergi ödeyicisi
e) Vergi aldatması

11- Kendisi mükellef olmadığı halde esas mükellef adına vergiyi ödemek zorunda olan kişiye ne ad verilir?
a) Adalet ilkesi
b) Vergi taşıyacısı
c) Vergi yüklenicisi
d) Ödeme gücü ilkesi
e) Vergi ödeyicisi

12- Keynes’e göre ekonomide yaşanacak sorun hangisinden kaynaklanır?
a) Faizler
b) Kamu harcamaları c) Borçlanma
d) Kamu harcamaları
e) Talep