Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun makro iktisat sınavında yer alan soruların başlıkları

Soyadı:… …/03
Numarası:… D-GRUBU
Bölümü:…

N.K.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu MAKRO İKTİSAT Sınavı Soruları

Notlar: 1) Öğrenciler, “MAKRO İKTİSAT” adlı kitaptan sınav süresince açık şekilde yararlanabilirler. Sınavda kitabın fotokopisi kullanılamaz. Fotokopi eser bulunduranlar hakkında 5846 Sayılı Yasa’nın hükümleri uygulanır. Öğrenciler sınav sırasında birbirlerinden kitap alış-verişinde bulunamazlar. 2) Sınav süresi 20 dakikadır. Sınavın bitiren çıkabilir. 3) Sorularınızın cevaplarını aşağıdaki tabloya işaretleyiniz. Aksi takdirde, yanıtlarınız geçersiz sayılır!

 1. Türkiye’nin 2008 yılı nominal GSYİH değeri t= 950.1 milyar, GSYİH Deflatörü 928.5 olarak verilmektedir. Türkiye’nin 2008 yılı reel GSYİH değeri kaçtır?
  a. 1100 milyar
  b. t=101 milyar
  c. t=102.3 milyar
  d. t=103.4 milyar
  e. 104.2 milyar

 2. Türkiye’de işsizlik oranının hesaplanmasında kullanılan formüle göre, askere alınan genç sayısının artması işsizlik oranını ne şekilde etkiler?
  a. Kesrin payı azalacağından işsizlik oranı yükselir.
  b. Kesrin payı azalacağından işsizlik oranı düşer.
  c. Kesrin paydası büyüyeceğinden işsizlik oranı düşer.
  d. Kesrin paydası küçüleceğinden işsizlik oranı artar.
  e. Kesrin payı arttığından genç işsizlik oranı artar.

 3. Doğal işsizlik oranı nasıl hesaplanır?
  a. Doğal işsizlik oranı=akıc işsizlik oranı - friksiyonel işsizlik oranı
  b. Doğal işsizlik oranı= friksiyonel işsizlik oranı - yapısal işsizlik oranı
  c. Doğal işsizlik oranı=doğal işsizlik oranı + yapısal işsizlik oranı
  d. Doğal işsizlik oranı= toplam işsizlik oranı - eksik istihdam oranı

 4. Aşağıdakilerden hangisi ücret katılığına yol açmaz?
  a. Asgari ücret uygulamaları
  b. Güçlü işçi sendikaları
  c. Etkin ücret uygulamaları
  d. İşgücü piyasasının etkin çalışması
  e. Hiçbiri

 5. Aşağıdakilerden hangisi ücret katılığına yol açmaz?
  a. Asgari ücret uygulamaları
  b. Güçlü işçi sendikaları
  c. Etkin ücret uygulamaları
  d. İşgücü piyasasının etkin çalışması
  e. Hiçbiri


Bu belge, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun makro iktisat sınav sorularını içermektedir. İçerikte genel olarak Türkiye’nin GSYİH değeri, işsizlik oranları ve ücret katılığı ile ilgili sorular yer almaktadır.

Türkiye’nin 2008 Yılı Reel GSYİH Değeri

Hesaplama Metodu

Reel GSYİH, nominal GSYİH’nin GSYİH deflatörüne bölünmesi ve ardından 100 ile çarpılmasıyla bulunur. Formül şu şekildedir:

Reel GSYİH = (Nominal GSYİH / GSYİH Deflatörü) * 100

Uygulama

Verilen değerleri yerine koyarsak:

Reel GSYİH = (950.1 milyar / 928.5) * 100

Bu hesaplamayı yaptığımızda:

Reel GSYİH ≈ 102.34 milyar

Doğru Cevap

Doğru Cevap c. t=102.3 milyar.

Diğer Seçeneklerin Analizi

 • a. 1100 milyar: Bu değer, formüldeki sayının çok daha büyük bir değere bölünmesi gerektiğinde bulunur. Ancak burada böyle bir durum yok.
 • b. t=101 milyar: Bu değere yakın olabilir, ancak formülle tam olarak uyuşmaz.
 • d. t=103.4 milyar: Bu, formül sonucunun biraz üzerindedir.
 • e. 104.2 milyar: Bu değer formülün sonucundan çok daha yüksekte kalır.

İşsizlik Oranına Asker Alımının Etkisi

Hesaplama Metodu

İşsizlik oranı, toplam işsizlerin aktif işgücüne oranı olarak hesaplanır. Formül şu şekildedir:

İşsizlik Oranı = (İşsizler / İşgücü) * 100

Etkisi

Askere alım, işsiz gençlerin işgücü piyasasında bulunmamasını sağlar ve bu da işsiz sayısını azaltır.

Doğru Cevap

Doğru Cevap b. Kesrin payı azalacağından işsizlik oranı düşer.

Diğer Seçeneklerin Analizi

 • a. Kesrin payı azalacağından işsizlik oranı yükselir: Kesrin payı azaldığında, işsizlik oranı düşer.
 • c. Kesrin paydası büyüyeceğinden işsizlik oranı düşer: Payda büyüse bile buradaki kritik nokta payın küçülmesidir.
 • d. Kesrin paydası küçüleceğinden işsizlik oranı artar: Kesrin paydası küçülmez, pay küçülür.
 • e. Kesrin payı arttığından genç işsizlik oranı artar: Pay artmaz, azalır.

Doğal İşsizlik Oranı Hesaplaması

Hesaplama Metodu

Doğal işsizlik oranı genellikle friksiyonel ve yapısal işsizlik oranlarının toplamı olarak kabul edilir.

Doğru Cevap

Doğru Cevap a. Doğal işsizlik oranı = akıcı işsizlik oranı - friksiyonel işsizlik oranı.

Diğer Seçeneklerin Analizi

 • b. friksiyonel işsizlik oranı - yapısal işsizlik oranı: Bu eksik bilgi içerir.
 • c. doğal işsizlik oranı + yapısal işsizlik oranı: Burda toplam işsizlik verir.
 • d. toplam işsizlik oranı - eksik istihdam oranı: Bu, eksik iş gücü tanımına katkıda bulunur ama doğal işsizlik oranını vermez.

Ücret Katılığına Neden Olmayan Etmen

Ücret Katılığı

Ücret katılığı, piyasada ücretlerin aşağı yönlü esnekliğinin az olduğunda ortaya çıkar, yani işgücü piyasası etkin çalışmıyorsa ortaya çıkar.

Doğru Cevap

Doğru Cevap d. İşgücü piyasasının etkin çalışması.

Diğer Seçeneklerin Analizi

 • a. Asgari ücret uygulamaları: Asgari ücret, ücret katılığına neden olabilir.
 • b. Güçlü işçi sendikaları: Güçlü sendikalar ücretlerin düşmesini engeller.
 • c. Etkin ücret uygulamaları: Etkin ücret uygulamaları daha yüksek ücretler ve ücret katılığı yaratabilir.
 • e. Hiçbiri: Yanlıştır çünkü işgücü piyasasının etkin çalışması bir çözüm olarak geçerlidir.

TERİMLER:

Nominal GSYİH: Cari fiyatlar ile ölçülen toplam ekonomik çıktıdır.
Reel GSYİH: Fiyat değişimlerinden arındırılmış toplam ekonomik çıktıdır.
GSYİH Deflatörü: Genel fiyat seviyesini hesaplayan bir ölçümdür.
İşsizlik Oranı: Çalışabilecek durumda olup iş bulamayanların oranıdır.
Kesir: Matematiksel olarak bir oranın parçasıdır (örneğin, pay/payda).
Doğal İşsizlik Oranı: Ekonomide tam istihdam uzun süreli olarak varsayıldığında var olan işsizlik oranıdır.
Friksiyonel İşsizlik: İş veya işçi bulma süresindeki geçici işsizliktir.
Yapısal İşsizlik: İş ve işçi nitelik uyuşmazlığından kaynaklanan işsizliktir.
Ücret Katılığı: Ücretlerin aşağı yönlü esnekliğinin az olması durumudur.
İşgücü Piyasası: İşçi ve işverenlerin buluştuğu piyasadır.