Dakikada 30 litre su akıtan bir musluk, 4500 litrelik havuzu kaç saatte doldurur?

Bu sorunun cevabını merak ediyorum: Dakikada 30 litre su akıtan bir musluk ile 4500 litrelik bir havuzun ne kadar sürede dolacağı konusunda bilgi verebilir misiniz? Su debisi ve havuz hacmi bazında hesaplama yaparak bu sürenin kaç saat olacağını nasıl bulabiliriz?

Tabii, bu problemi çözmek için öncelikle musluğun debisi ve havuzun hacmi arasındaki ilişkiyi kullanmamız gerekiyor. İşlemi adım adım detaylandırarak çözebiliriz.

Hesaplama

Öncelikle, musluğun su akış hızı (debisi) ile birimi belirliyoruz:

 • Musluğun debisi: Dakikada 30 litre

Havuzun hacmini de belirtiyoruz:

 • Havuz hacmi: 4500 litre

Adım Adım Hesaplama

1. Musluğun Bir Saatte Akıttığı Su Miktarını Hesaplamak

Musluğun debisi 30 litre/dakika olduğu için, bir saatte (60 dakika) akıttığı su miktarını hesaplayabiliriz.

Musluğun bir saatte akıttığı su miktarı = 30 litre/dakika * 60 dakika
                    = 1800 litre/saat

2. Havuzun Hacmi ile Musluğun Bir Saatte Akıttığı Su Miktarını Kıyaslamak

Havuzun toplam hacmi ise 4500 litre olarak verilmiştir. Dolayısıyla, musluğun bir saatte akıttığı su miktarını kullanarak havuzun kaç saatte dolacağını bulabiliriz.

Havuzu doldurma süresi = Havuz hacmi / Musluğun bir saatte akıttığı su miktarı
            = 4500 litre / 1800 litre/saat
            = 2.5 saat

Sonuç

4500 litrelik bir havuzu, dakikada 30 litre su akıtan bir musluk:

2.5 saatte doldurur.

Alternatif Seçeneklerin ve Doğru Cevabın Açıklaması

Aşağıda doğru cevabı ve alternatif seçenekleri detaylı bir şekilde inceleyelim.

2.5 saat - Doğru Cevap

 • Bu sonuç, yukarıdaki adımların doğru bir şekilde takip edilmesi ile elde edilmiştir. Musluğun bir saatte akıttığı su miktarı, havuzun toplam hacmi ile bölünerek doğru süre hesaplanmıştır.

3 saat

 • Bu seçenek, musluğun bir saatte akıttığı su miktarının yanlış hesaplanması veya bölme işleminin hatalı yapılmasından kaynaklanabilir. Eğer musluğun debisi veya havuzun hacmi farklı alınsaydı bu sonuç doğru olabilirdi, ancak verilen değerler ile bu sonuç yanlıştır.

2 saat

 • Bu seçenek de yanlıştır. 1800 litre/saat debisi ile bu süre, 3600 litre hacimli bir havuzu doldurmak için gerekli olurdu. Ancak havuzun hacmi 4500 litre olduğundan bu süre yeterli değildir.

Sonuç

Dakikada 30 litre su akıtan bir musluk, 4500 litrelik bir havuzu 2.5 saatte doldurur. Bu sonuç, musluğun su akış hızı ve havuzun hacmi dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla doğrulanmıştır.

TERİMLER:

Debi: Birim zamanda akışkanın belirli bir kesitten geçen miktarını ifade eder.
Hacim: Bir cismin üç boyutlu uzayda kapladığı alanı gösterir (metreküp, litre vb. birimlerle ölçülür).

4500/30=150 dakika cevap 2.5 saat

1 Beğeni