50 tanesi 250 lira olan elmanın on bin tanesi kaç TL eder?

Bir elmanın fiyatını hesaplarken, 50 tanesi 250 lira olan elmaların toplam maliyetini nasıl bulabilirim? Örneğin, bu elmalardan on bin tanesinin fiyatı ne kadar olur? Bu hesabı adım adım açıklayabilir misiniz? Elmanın birim fiyatını belirlemek için hangi yöntemleri kullanabilirim?güçlü metin

Elmanın Fiyatını Hesaplama

Verilen Bilgiler

 1. 50 elma 250 TL.
 2. 10.000 elmanın maliyeti soruluyor.

Elmanın Birim Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Elmanın birim fiyatını belirlemek için toplam maliyeti, toplam elma sayısına böleriz. Bu işlemi adım adım aşağıda açıklayacağım:

Adım 1: Elmanın Birim Fiyatını Hesaplama

İlk olarak 50 elmanın toplam fiyatını kullanarak bir elmanın fiyatını belirleriz.

50 elmanın toplam maliyeti: 250 TL
Bir elmanın maliyeti = 250 TL / 50
          = 5 TL

Burada her bir elmanın maliyeti 5 TL olarak bulunur.

10.000 Elmanın Maliyeti

Şimdi 10.000 elmanın maliyetini bulmak için, bir elmanın maliyetini 10.000 ile çarparız.

Adım 2: 10.000 Elmanın Maliyeti

Bir elmanın maliyeti: 5 TL
10.000 elmanın maliyeti = 5 TL * 10.000
            = 50.000 TL

10.000 elmanın toplam maliyeti 50.000 TL olarak bulunur.

Neden Bu Cevap Doğru?

Bu çözüm doğru çünkü temel matematiksel işlemler olan bölme ve çarpma işlemleri doğruluğunu ispatlar. Verilen bilgiye dayalı olarak bir elmanın birim maliyetini hesapladık ve daha sonra bunu istenen miktar olan 10.000 ile çarptık.

Diğer Seçenekler ve Neden Yanlış Oldukları

Seçenek 1: 50 elmanın toplam maliyetini 10.000 ile çarpmak

250 TL * 10.000 = 2.500.000 TL

Bu yöntem yanlış çünkü burada birim fiyatı yerine toplam fiyatı kullanıyoruz, bu da gerçek maliyetin çok üzerinde bir değer verir.

Seçenek 2: 50 elmanın maliyetini 10.000’e bölmek

250 TL / 10.000 = 0.025 TL

Bu da yanlış çünkü burada 50 elmanın toplam maliyetini yanlış bir şekilde çok daha büyük bir sayıya bölüyoruz, bu durumda bir elmanın maliyeti 0.025 TL olacak ki bu mantıksızdır.

Seçenek 3: 50 elmanın birim fiyatını yanlış hesaplamak

Örneğin, 50 elmanın toplam maliyetini 5 TL olarak değerlendirirsek:

50 elmanın maliyeti 5 TL
1 elmanın maliyeti: 5 TL / 50 = 0.1 TL
10.000 elmanın maliyeti: 0.1 TL * 10.000 = 1.000 TL

Bu da yanlış çünkü 50 elmanın toplam maliyetini yanlış hesaplıyoruz ve sonucunda bir elmanın maliyeti yanlış belirleniyor.

TERİMLER:

Birim fiyatı: Bir öğenin (bu durumda bir elma) maliyetidir. Toplam maliyetin, toplam birim sayısına bölünmesiyle bulunur.