Elif konuşma limitini normal faturasının 5/3’ü kadar geçti. Bu durumda ödeyeceği ücret kaç lira olurdu?

Elif bu ay konuşma süresini aştığı için gelmesi gereken fatura tutarının 5/3’ü kadar fazla ücret ödeyecektir. Elif’in ödemesi gereken 72 lira olduğuna göre konuşma limitini aşmasaydı kaç lira öderdi? Yani normal faturası ne kadardır?

Elif’in ödemesi gereken ücretin 5/3’ü kadar fazla ödeme yapacağı belirtilmiş. Bu durumda Elif’in ödemesi gereken ücretin 5/3’ü kadar fazla ödeme yapacağı için, ödemesi gereken ücretin 5/3’ü kadar indirim yapılacak.

Ödemesi gereken ücret 72 lira olduğuna göre, 5/3’lük indirim miktarını bulmak için 72 liranın 5/3’ünü hesaplayalım:

72 * 5/3 = 120 lira

Bu durumda, Elif konuşma limitini aşmasaydı 72 lira ödemesi gerekecekti.

Elif’in ödemesi gereken ücret 72 lira olduğuna göre, bu tutarın 5/3’ü kadar fazla ödeme yapacak. Dolayısıyla, Elif’in ödemesi gereken toplam miktarı bulmak için 72 liranın 5/3’ünü hesaplamamız gerekiyor.

İlk olarak 72 liranın 5/3’ünü bulalım:

overpayment = 72 * (5/3)

Bu işlem sonucunda, Elif’in yapması gereken fazla ödeme miktarını elde ederiz. Şimdi bu miktarı ana ödeme tutarından çıkararak, Elif’in konuşma limitini aşmadığı durumda ödemesi gereken miktarı bulalım:

payment = 72 - overpayment

Sonuç olarak, Elif konuşma limitini aşmasaydı, ödemesi gereken miktar payment olarak hesaplanır.

Elif’in ödeme yapması gereken fatura tutarı 72 lira olarak belirtilmiştir. Bu tutar, normal faturasının 5/3’ü kadar fazladır.

Ödeyeceği ücretin 5/3’ünü hesaplamak için, 72 liranın 5/3’üne eşit olan x’i bulmamız gerekmektedir. Şu şekilde ifade edebiliriz:

72 = (5/3) * x

Bu denklemi çözelim:

72 * (3/5) = x

x = 43.2

Bu durumda, Elif konuşma limitini aşmasaydı ödemesi gereken tutar 43.2 lira olurdu. Yani normal faturası bu kadar olurdu. Bu durumda Elif’in limiti aşan konuşmaları için ödemesi gereken ekstra ücret 72 - 43.2 = 28.8 lira olur.

NOT: Fatura tutarının 5/3 katı olarak belirlenmesi biraz garip bir durum gibi görünüyor. Bu nedenle, normal olarak faturasının ne kadar olduğu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Ancak verilen bilgilere dayanarak, yukarıda belirtilen hesaplamalar doğrultusunda sonuç bulunmuştur.

TERİMLER:

Elif: Soruda adı geçen kişi.
Fatura: Bir ürün veya hizmet için ödenmesi gereken belirli bir bedeli ifade eder.