Eğer Ali geçen ayki faturalar için 1270 TL ödeme yapmış ise, doğalgaz gideri ne kadardır?

Fatura Yüzde
Elektrik 21%
Su 11%
Doğalgaz 29%
İnternet 6%
Gıda 33%

Ali’nin evindeki geçen ay fatura giderlerinin yüzde dağılımı, yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Eğer Ali geçen ayki faturalar için 1270 TL ödeme yapmış ise, doğalgaz gideri ne kadardır?

Doğalgaz giderinin oranı %29 olduğu için, Ali’nin 1270 TL’lik faturalarında doğalgaz giderinin hesaplaması şu şekildedir:

Doğalgaz gideri = Toplam fatura tutarı * Doğalgaz yüzdesi/100

Doğalgaz gideri = 1270 * 29/100

Doğalgaz gideri = 368.30 TL

Yani Ali’nin geçen ayki faturaları arasında doğalgaz gideri 368.30 TL’dir.