Asgari ücret 700 TL iken 200 TL'nin değeri, asgari ücret 8500 TL olduğunda ne kadar eder?

Türkiye’nin ekonomisini ve paranın değersizleştiğini savunan bazı çevreler 2009’daki 200 TL’nin değeri ile su anki 2023 yılındaki 200 TL’nin değerini karşılaştırarak, Türkiye ekonomisinin kötüleştiğini ve alım gücünün azalıp paranın değersizleştiğini savunuyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında devlet yönetimi yaşam şartlarını iyileştirmek adına asgari ücreti artırarak azalan alım gücünü dengelemeye çalışıyor. Bu durumda 2009’daki 200 TL ile su anki 200 TL’yi karşılaştırmak biraz acımasız geliyor bana. Çünkü 2009 da bir işçinin aylık kazancı 700 TL iken şuanda 8500 TL. Rakamların değeri ekonomik olarak azalmış olabilir ancak bu değersizliği dengelemek adına yapılan maaş artışları ve asgari ücret yükseltmelerinin amacı budur.

Doğru bir karşılaştırma yapmak adına yapay zeka arkadaşımız bize 2009’daki 200 TL’nin şu anki değerinin karşılığını şu şekilde veriyor:

Asgari ücret 700 TL iken 200 TL’nin değeri, oran olarak hesaplandığında:

200 / 700 = 0.2857 veya %28.57

Asgari ücret 8,500 TL olduğunda, bu oran kullanılarak 200 TL’nin değeri şu şekilde hesaplanabilir:

8,500 x 0.2857 = 2,428.5 TL

Yani, asgari ücret 8500 TL olduğunda, 200 TL’nin değeri yaklaşık olarak 2.428,5 TL olacaktır.