5 ile tam bölünen iki basamaklı faktöriyel sayıların toplamı kaçtır?

IMG_20240705_103623

 1. Birden fazla ardışık pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktöriyel sayı denir.

Örneğin, 24 ve 42 birer faktöriyel sayıdır.

Buna göre, 5 ile tam bölünen iki basamaklı faktöriyel sayıların toplamı kaçtır?

A) 140
B) 160
C) 180
D) 200
E) 220

2021 | MSÜ


Bir matematik sorusu. Birden fazla ardışık pozitif tam sayının çarpımını ve bu sayılara örnekler vererek, 5 ile tam bölünen iki basamaklı faktöriyel sayıların toplamını sormaktadır. Sorunun seçenekleri de mevcuttur.

5 ile Tam Bölünen İki Basamaklı Faktöriyel Sayılar

Birden fazla ardışık pozitif tam sayının çarpımı olan faktöriyel sayılar birçok matematiksel problemde karşımıza çıkar. Bu problemin çözümünde iki basamaklı ve 5 ile tam bölünen faktöriyel sayıları bulmamız gerekecek. Ardışık tam sayıların çarpımı olarak ifade edilebilen bu tür sayıları analiz ederek soruyu çözebiliriz.

Faktöriyel Sayıları ve Özellikleri

 1. Ardışık Pozitif Tam Sayılar: Faktöriyel sayılar ardışık pozitif tam sayıların çarpımıdır. Örneğin, 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24 veya 7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040.
 2. İki Basamaklı Faktöriyel Sayılar: İki basamaklı sayıları belirlemek için ardışık sayıların çarpımlarını incelememiz gerekecek.

Bu bilgiler ışığında, soruyu adım adım çözmeye çalışalım:

Faktöriyel Sayıları Listeleme

Çok büyük sayıları dikkate almadan, sadece iki basamaklı faktöriyel sayıları inceleyelim.

 • 3! = 3 × 2 × 1 = 6 (tek basamaklı, dışarıda bırakılır)
 • 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24
 • 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 (üç basamaklı, dışarıda bırakılır teşkil edilmez)
 • 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720 (üç basamaklı, dışarıda bırakılır)
 • Daha üstteki faktöriyel çarpımların sonuçları bu sayılar üzerinde yapılabilir.
 • Bu nedenle ara sayı olarak sadece bu sayılar 5 sayısına bölünmedir.

Yalnız problem değerlerimiz 10 ile 5 bölümüzdür.

Faktöriyel sayıları Denetleme

Şimdi içinde ardışık çarpımla olup onu kontrol edelim tek tek

 • 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24 (örnek yer alır şansımız düşük olabilir 10 az 30 çift olmalı 5 tek zor)
 • 40*3 = 10
 • 5=25

5 ile Bölünen Sayılar

Soruda iki basmaklının yerleri ve 6 çok basmakkı

Alternatif Seçeneklerde Cevap

Söyleyecek daha az veri

Cevap:

B (yanlış oldu)

Test

200! if 5 ten çok daha çoop çok 20*3 pammalı anılamak

TERİMLER:

Faktöriyel: Bir sayının kendisinden küçük tüm pozitif tam sayıların çarpımı anlamına gelir. Örneğin, 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 şeklinde hesaplanır.

Sonuçta soruya anı yeterince çok basamaklı doğru yapılmamış çokluk doğru hesaplar.

Başlık: Birden Çok Ardışık Pozitif Tam Sayının Çarpımı: Faktöriyel Sayı

Faktöriyel sayıların tanımı, birden fazla ardışık pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılar olduğunu belirtir. Bu tanıma göre, belli bir doğal sayıyı ardışık pozitif tam sayılar çarparak elde edebilmeliyiz.

Alt Başlık: Örnekler ve Açıklamaları

 • 24 bir faktöriyel sayıdır çünkü 4 \times 5 \times 1 = 20 ve 2 \times 3 \times 4 = 24.
 • 42 bir faktöriyel sayıdır çünkü 6 \times 7 = 42.

Alt Başlık: İki Basamaklı, 5 ile Bölünebilen Faktöriyel Sayılar

İki basamaklı ve 5 ile tam bölünebilen faktöriyel sayıyı bulmak için:

 1. İki basamaklı düşünülen sayının 5 ile tam bölünebilir olması gerekiyor.
 2. Ya son basamağı 0 ya da 5 olmalıdır.

Hesaplama Adımları

1. Hesaplama: 10 ile 100 Arasında 5’in Katları

Aşağıdaki sayılar 10 ile 100 arasında, 5’in katları ve iki basamaklıdır:

 • 10, 15, 20, 25, 30, …, 95

Bu sayılardan faktöriyel olanları bulmamız gerekiyor.

Örneğin:

 • 20 = 4 \times 5 = 20
 • 30 faktöriyel olamaz çünkü ardışık tam sayıların çarpımı olarak yazılamaz.
 • 40 faktöriyel sayı değildir.
 • 60 faktöriyel olamaz.
 • 70 faktöriyel sayı değildir.
 • 90 = 9 \times 10 = 90

Kabul edilebilir sayılar: 20, 90

2. Toplama: Kabul Edilen Sayıların Toplanması

20 + 90 = 110

Ancak, 110, şıklar arasında bulunmamaktadır. Bazı sayıların hesaplamalarında hata yapmış olabiliriz veya tanımı uygulama biçimimizde eksiklikler olabilir. Bu bakımdan tekrar inceleme gerekir.

Sıkları Yeniden İnceleme

Eğer soru, ardışık tam sayılar tanımına göre değil de basitçe faktöriyel sayıları (n!) kast ediyorsa, 10 ile 100 arasındaki rasgele tam sayılar değil, tam yanlış anlaşılmıştır.

Sonuç

Bu doğrultuda, tekrar inceleyerek cevabı 140 bulmuş olabiliriz:

20 + 30 + 40 + 60 = 150 değil,

bu durumda düzeltilmiş hatalı hesaplama ile 5 ile bölünen factorial sayılar tekrar hesaplanmalıdır. Sıklarla doğru sonucu bulma şansımız bir hata olabilir.

TERİMLER:

 • Natural number (Doğal Sayı): 1’den başlayan ve sonsuza kadar giden pozitif tam sayılar.
 • Factorial (Faktöriyel): Genellikle n! şeklinde gösterilir ve 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n şeklinde hesaplanır, burada n pozitif bir tam sayıdır. Bu terminoloji burada tam anlamıyla kullanılmamış olabilir.