Birden fazla ardışık pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara ne denir?

  1. Birden fazla ardışık pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara ____ denir.
    Örneğin, 24 ve 42 birer faktöriyel sayıdır.
    Buna göre, 5 ile tam bölünen üst basamak faktöriyel sayıların toplamı kaçtır?

A) 140 B) 160 C) 180 D) 200 E) 220


  1. n bir pozitif tam sayı olmak üzere,
    P() n’nin asal bölenlerinin sayısı gösteriliyor.
    Ayrıca, n bir doğal sayı olmak üzere, m sayısının basamak m sayısı gösteriliyor.

n pozitif tam sayısı için
\square^{10^a} = \square^{10^a}

Eşitliği sağlanıyor.

Buna göre, a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


Bu resim, matematiksel soruların olduğu bir test kitabının sayfalarından birini göstermektedir. Sorular, pozitif tam sayılar, asal bölenler ve faktöriyel sayılar gibi konularla ilgilidir ve çözüm sürecine dair bazı hesaplamalar ve karalamalar içerir.