Tuna ve Zeynep’in şimdiki yaşları toplamı 24’tür. Tuna, Zeynep’ten 2 yaş büyüktür. Buna göre Tuna ve Zeynep’in şimdiki yaşlarını bulunuz

Kazanım: M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz:
a) (24 + 12) / 4
b) 4x(3² - 1)

Kazanım: M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer.

  1. Tuna ve Zeynep’in şimdiki yaşları toplamı 24’tür. Tuna, Zeynep’ten 2 yaş büyüktür. Buna göre Tuna ve Zeynep’in şimdiki yaşlarını bulunuz.

1. soru:

a) (24 + 12) / 4

Bu işlemde öncelik sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. İşlem sırasına göre önce parantez içindeki hesaplamayı yaparız:

(24 + 12) = 36

Sonra bu sonucu 4’e böleriz:

36 / 4 = 9

Yani, (24 + 12) / 4 = 9

b) 4x(3² - 1)

Burada da öncelik sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. İşlem sırasına göre önce parantez içindeki hesaplamayı yaparız:

(3² - 1) = (9 - 1) = 8

Sonra bu sonucu 4 ile çarparız:

4 x 8 = 32

Yani, 4x(3² - 1) = 32


2. Soru: Bu soruyu çözerken bir denklem kurmamız gerekiyor. Öncelikle Tuna ve Zeynep’in yaşlarını temsil etmek için iki bilinmeyen seçelim. Tuna’nın yaşını T, Zeynep’in yaşını ise Z olarak adlandıralım.

Soru metninde Tuna ve Zeynep’in yaşlarının toplamının 24 olduğu belirtilmiş. Bu durumu şu şekilde ifade edebiliriz: T + Z = 24

Ayrıca, Tuna’nın Zeynep’ten 2 yaş büyük olduğu belirtilmiş. Bu durumu da şu şekilde ifade edebiliriz: T = Z + 2

Bu iki denklemi birleştirebilir ve çözebiliriz. İlk denklemde Z’nin yerine T - 2 yazarak şu şekilde yazabiliriz:

T + (T - 2) = 24

Bu denklemi çözebiliriz ve Tuna’nın yaşını bulabiliriz:

2T - 2 = 24
2T = 26
T = 13

Tuna’nın yaşını bulduk, şimdi Zeynep’in yaşını bulmak için T = Z + 2 denklemini kullanabiliriz:

13 = Z + 2
Z = 13 - 2
Z = 11

Sonuç olarak, Tuna’nın yaşının 13 ve Zeynep’in yaşının 11 olduğunu bulduk.

TERİMLER:

İki denklemin aynı şekilde düzenlenmesi ve üst üste eklenmesiyle çıkarmış olduğumuz denklem çıkarma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle bilinmeyen değerlerin bulunması sağlanır.

1 Beğeni