"Pazarlama karar problemlerinin doğru tespiti araştırmanın başarısını nasıl etkiler?"

DERSİ
SINAV SORULARI ,
TOPLAM 20 Puan
Yrd . Doç . Dr. Ayşe Gözde KARAATMACA

 1. Aşağıdakilerden hangisi karar problemine ilişkin yanlış bir yargıdır?
  A) Karar probleminin doğru tespiti, araştırmanın başarısını doğrudan etkilemektedir.
  B) Karar probleminin çözümü yöneticilere stratejik kararlar vermelerinde yardımcı olur.
  C)Belirtiler, karar problemlerinin yegâne nedenleridir.
  D) Karar problemi bir sorunun çözümüne yönelik olabileceği gibi bir
  pazar fırsatını da yansıtıyor olabilir.
  E) Pazarlama araştırmasının sonucu, karar probleminin doğru tespit edilmesine bağlıdır.

Doğru cevap, C şıkkıdır. Belirtiler, karar problemlerinin yegane nedenlerini temsil etmemektedir. Karar problemlerinin belirtilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, araştırmanın başarısını etkilemektedir. Karar problemlerinin belirtilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, yöneticilere stratejik kararlar vermelerinde yardımcı olur ve pazardaki fırsatları da yansıtabilir. Pazarlama araştırmasının sonucu ise, doğru bir şekilde karar probleminin tespit edilmesine bağlıdır.