Pazar yapısı ve rekabetin bir şirketin hedeflerine ve hedeflerine ulaşmasında nasıl rolü olabilir?

Pazar yapısı ve rekabet, genel olarak bir şirketin başarısının ölçümü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak, pazar yapısının belirlenmesi ve rekabetin değerlendirilmesi, iş hedeflerini ve hedeflerine ulaşmada ne kadar etkili olabilir? Çeşitli pazar yapıları ve rekabet seviyeleri (monopol, oligopol, monopolistik rekabet ve mükemmel rekabet) bir şirketin hedefine ulaşabilmesi için hangi stratejileri belirlemesini gerektirir? Dikey ve yatay entegrasyon gibi stratejiler, bu hedeflere ulaşmak için nasıl kullanılabilir?