Aşağıdakilerden hangisi, Rekabetin Korunması Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?

Soru 4 / 85
Satınalmada Sözleşme Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi, Rekabetin Korunması Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?

A. Rakipler arasındaki rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların önüne geçmek
B. Kartellerle mücadele etmek
C. Tüketici refahını sağlamak
D. Enflasyonla mücadele etmek
E. Değer zincirinin her aşamasında en kaliteli ürünün en uygun fiyata satın alınmasını sağlamak


Bu görüntü, bir sınavın ekran görüntüsünü içermektedir. Soruda, “Rekabetin Korunması Kanunu’nun” amaçlarından biri olmayan seçeneği sormaktadır.

Rekabetin Korunması Kanunu’nun Amaçları

Doğru Cevap

D. Enflasyonla mücadele etmek

Rekabetin Korunması Kanunu (veya benzer düzenlemeler) genellikle enflasyonla mücadele etmekle doğrudan ilgili değildir. Enflasyon, genellikle para arzı ve talep faktörlerinden etkilenir ve merkez bankaları gibi para politikası otoriteleri tarafından yönetilir. Dolayısıyla, enflasyonla ilgili düzenlemeler genellikle farklı kanun ve politika araçları vasıtasıyla ele alınır.

Diğer Şıkların İncelenmesi

A. Rakipler arasındaki rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların önüne geçmek

Doğru Cevap: Rekabetin Korunması Kanunu’nun temel amaçlarından biri, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların ve uygulamaların önüne geçmektir. Bu tür anlaşmalar, piyasa dengesini bozar ve tüketicilere zarar verebilir. Bu nedenle, serbest ve adil bir rekabet ortamı oluşturulmaya çalışılır.

B. Kartellerle mücadele etmek

Doğru Cevap: Karteller, bir grup firmanın piyasa üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığı ve rekabeti sınırladığı oluşumlardır. Rekabetin Korunması Kanunu, kartel faaliyetlerini engelleyerek serbest piyasa düzenini korumaya hedefler.

C. Tüketici refahını sağlamak

Doğru Cevap: Serbest ve adil rekabet ortamı, genellikle tüketici refahının artırılmasıyla sonuçlanır, çünkü bu durum daha fazla seçenek ve düşük fiyatlar anlamına gelir. Rekabetin Korunması Kanunu, tüketicilerin faydasını maksimize etmeyi amaçlar.

D. Enflasyonla mücadele etmek

Yanlış Cevap: Enflasyon, fiyatların genel düzeyindeki sürekli artışı tanımlar ve esasen para politikalarıyla kontrol edilir. Rekabetin Korunması Kanunu, fiyat istikrarını doğrudan hedeflemez.

E. Değer zincirinin her aşamasında en kaliteli ürünün en uygun fiyata satın alınmasını sağlamak

Yanlış Cevap: Bu madde de dolaylı olarak ekonomik düzenin hedeflerinden biri olabilir, fakat doğrudan Rekabetin Korunması Kanunu’nun bir amacı değildir.

TERİMLER:

Rekabetin Korunması Kanunu:

Rekabeti koruma amacıyla çıkarılan yasalar; bu kanunlar, tekel oluşturulmasını engellemek ve adil rekabetin sürdürülmesini sağlamak için düzenlenmiştir.

Enflasyon:

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış, genellikle belirli bir dönemdeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının arttığı anlamına gelir.

Kartel:

Bir grup firmanın piyasa üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığı oluşum. Karteller, fiyatları sabitlemek, üretimi sınırlamak ve piyasayı manipüle etmek amacıyla kurulur.