Aşağıdakilerden hangisi, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) temel bileşenlerinden biri değildir?

Satınalmada Tedarikçi Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) temel bileşenlerinden biri değildir?

A. Tedarikçi Değer Katma
B. Tedarikçi Ödüllendirme
C. Tedarikçi Koruma
D. Tedarikçi İşbirliği
E. Tedarikçi Kazanma


Bu resim, satınalma ve tedarikçi yönetimi hakkında bir sınav sorusunu içermektedir. Soruda, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) temel bileşenlerinden biri olmayan seçeneğin belirlenmesi istenmektedir.

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Supplier Relationship Management, SRM)'nin temel bileşenlerinden birini belirlememek doğru cevabı bulmak için anlamamız gereken bir görevdir. Bununla birlikte, temel bileşenler genellikle tedarikçilerle olan ilişkiyi geliştirmek, işbirliğini artırmak ve stratejik avantajlar sağlamak odaklı bileşenler içerir. Değerlendireceğimiz seçenekler şunlardır:

SRM Temel Bileşenleri

Tedarikçi Değer Katma

Doğru cevabın neden olmadığını açıklama:
Tedarikçi Değer Katma, SRM’nin bir temel bileşeni olarak kabul edilir çünkü tedarikçilerle güçlü ve değer odaklı ilişkiler kurmak, işletmelerin rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur. Bu bileşen, tedarikçilerin sunduğu ürün ve hizmetlerin işletmeye eklediği değeri artırmayı içerir.

Tedarikçi Ödüllendirme

Doğru cevabın neden olmadığını açıklama:
Tedarikçi Ödüllendirme, SRM’nin bir parçasıdır. Tedarikçileri ödüllendirmek, performansı teşvik etmek ve uzun vadeli ilişkileri güçlendirmek için önemli bir stratejidir. Ödüllendirme mekanizmaları, tedarikçilerin işbirliği yapma ve yüksek performans sergileme istekliliğini artırır.

Tedarikçi Koruma

Doğru cevabın neden olduğunu açıklama:
Tedarikçi Koruma terimi, SRM’nin temel bileşenlerinden biri olarak genellikle kabul edilmez. SRM, tedarikçilerin korunmasını değil, tedarikçilerle stratejik işbirlikleri kurmayı, ilişkileri yönetmeyi ve geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle, tedarikçilerin korunması kavramı SRM’nin temel bileşenleri arasında sayılmaz.

Tedarikçi İşbirliği

Doğru cevabın neden olmadığını açıklama:
Tedarikçi İşbirliği SRM’nin temel bir bileşenidir. İşletmelerin tedarikçileriyle olan ilişkilerini güçlendirmek, inovasyon sağlamak ve verimliliği artırmak için işbirliği yapmaları gereklidir. Bu bileşen, stratejik ortaklıkların ve sinerjinin oluşturulmasını içerir.

Tedarikçi Kazanma

Doğru cevabın neden olmadığını açıklama:
Tedarikçi Kazanma, SRM’nin bir bileşeni olarak kabul edilir çünkü bu süreç, işletmelerin ihtiyaç duyabileceği yeni tedarikçileri belirlemeyi ve onları işletmeye kazandırmayı içerir. Bu, tedarik zinciri ve işletme etkinliği için hayati önemde olabilir.

Sonuç

Doğru cevap C. Tedarikçi Koruma. Tedarikçi Koruma, SRM’nin temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilmez.

TERİMLER:

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Supplier Relationship Management, SRM): İşletmelerin tedarikçileriyle uzun vadeli ve stratejik ilişkiler kurmalarını ve bu ilişkileri yönetmelerini sağlayan bir süreçtir.