Aşağıdakilerden hangisi, Tedarikçi Kalite Performansının izlenmesinde kullanılır?

Aşağıdakilerden hangisi, Tedarikçi Kalite Performansının izlenmesinde kullanılır ?

A. Nakit akışı
B. Red parti oranı
C. Ciro
D. Tam teslimat
E. Zamanında teslimat


Bu resim, tedarikçi kalite performansının izlenmesinde kullanılan bir ölçüt ile ilgili bir çoktan seçmeli soru içermektedir. Sorular arasında doğru cevabın “Zamanında teslimat” olduğu seçilmiştir.

Tedarikçi Kalite Performansının İzlenmesi

Tedarikçi kalite performansını izlemek, bir işletmenin tedarik zincirindeki tedarikçilerin kalitesini değerlendirmek ve gereken iyileştirmeleri belirlemek için son derece önemlidir. Bu süreçte çeşitli ölçütler kullanılır.

Doğru Cevap: E. Zamanında Teslimat

Neden Zamanında Teslimat?

Zamanında teslimat, bir tedarikçinin performansını değerlendirmekte en kritik ölçütlerden biridir. Çünkü zamanında teslimat, tedarik zinciri yönetiminde çok önemlidir ve aşağıdaki nedenlerden dolayı tedarikçi kalite performansının izlenmesinde önemli bir rol oynar:

  1. Üretim Planlaması: Üretim hatlarının durmaması ve iş süreçlerinin aksamaması için hammaddelerin veya ürünlerin zamanında teslim edilmesi gereklidir.
  2. Müşteri Memnuniyeti: Zamanında teslimat, müşteri taleplerinin karşılanmasında ve müşteri memnuniyetinin sürdürülmesinde kritik bir faktördür.
  3. Depolama Maliyetleri: Zamanında teslimat, gereksiz depolama maliyetlerini önler çünkü işletmeler sadece ihtiyaç duyduğu zaman malzeme alırlar.

Diğer Seçeneklerin Detaylı Açıklamaları:

A. Nakit Akışı

Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir metrik olabilir. Ancak, tedarikçi kalite performansını izlemekle doğrudan ilgili değildir. Nakit akışı daha çok işletmenin genel finansal sürdürülebilirliğiyle ilgilidir.

B. Red Parti Oranı

Red parti oranı, tedarikçinin sağladığı ürünlerin kalite sorunları nedeniyle kabul edilmediği oranı ifade eder. Bu metrik kalite performansını izlemek için önemlidir, ancak diğer faktörleri (örneğin, teslimat sürelerini) göz önünde bulundurmadığı için zamanında teslimattan daha az kapsamlıdır.

C. Ciro

Ciro, bir işletmenin belirli bir süre içinde yaptığı satışların toplam değeridir. Bu, işletmenin büyümesini ve başarısını ölçmede önemli bir faktör olsa da, tedarikçi kalite performansını izlemek için doğrudan bir ölçüt değildir.

D. Tam Teslimat

Tam teslimat, genellikle gereken tüm ürünlerin eksiksiz olarak teslim edilmesini ifade eder. Bu da tedarikçi performansını izlemek için önemlidir, ancak zamanında teslimatın belirttiği şekilde zamanlama ile ilgili değildir.

SONUÇ:

Zamanında teslimat, tedarikçilerin performansını izlemek ve yönetmek için kritik bir öneme sahiptir. Diğer metrikler (nakit akışı, red parti oranı, ciro, tam teslimat) faydalı olabilir ancak operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti açısından zamanında teslimatın yeri ayrıdır.

TERİMLER:

Nakit akışı: Bir işletmenin belirli bir dönem boyunca nakit giriş ve çıkışlarının toplamı.
Red parti oranı: Kalite sorunları nedeniyle kabul edilmeyen ürünlerin oranı.
Ciro: Bir işletmenin belirli bir süre içinde yaptığı satışların toplam değeri.
Tam teslimat: Gereken tüm ürünlerin eksiksiz olarak teslim edilmesi.
Zamanında teslimat: Ürünlerin veya malzemelerin belirlenen süre içinde teslim edilmesi.