Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik fiyatlandırma yöntemlerinden biri değildir?

Soru 2 / 85
Satınalmada Fiyat Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik fiyatlandırma yöntemlerinden biri değildir?

A. Sabit
B. Prestij
C. Miktar indirimli
D. Küsuratlı
E. Dinamik fiyatlandırma


Bu fotoğraf, “Satınalmada Fiyat Yönetimi” başlıklı bir sınav sorusunu içermektedir. Soru, psikolojik fiyatlandırma yöntemlerinden biri olmayan seçeneği bulmayı amaçlamaktadır. Beş şık sunulmakta ve bunlar A’dan E’ye kadar sıralanmıştır.

Psikolojik Fiyatlandırma Yöntemlerinden Biri Olmayan Seçenek

Doğru Cevap: C. Miktar indirimi

Neden Bu Cevap Doğru?

Miktar indirimi, psikolojik fiyatlandırma yöntemlerinden biri değildir. Psikolojik fiyatlandırma, tüketicilerin algılarını ve satın alma davranışlarını etkileyen stratejileri içerir. Bu tür stratejiler, tüketicilerin bir ürünü daha çekici bulmalarını ve bu nedenle ürünü satın alma eğilimlerini artırmayı hedefler. Miktar indirimi ise, müşteri daha fazla ürün aldığında birim başına fiyatın düştüğü bir fiyatlandırma stratejisidir. Bu, daha çok ekonomik ve miktar bazlı bir teşvik yöntemidir, tüketicilerin algılarını manipüle etmeye yönelik bir psikolojik strateji değildir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları

A. Sabit

Sabit fiyatlandırma, ürün veya hizmetin fiyatının belirli bir süre boyunca değişmemesi demektir. Bu strateji, tüketicilerin güven duymalarını sağlayabilir çünkü fiyatın sabit kalacağını bilirler. Ancak, sabit fiyatlandırma her zaman bir psikolojik yöntem olarak kabul edilmez. Yine de her iki şekilde de bulunabilecek olan bu strateji, algılanabilir bir istikrar sunar.

B. Prestij

Prestij fiyatlandırma, ürünlerin veya hizmetlerin yüksek fiyatlarla satılmasıdır çünkü yüksek fiyat, kalite ve statü sembolü olarak algılanabilir. Bu, tüketicilerin daha yüksek fiyatlı ürünleri daha kaliteli ve prestijli olarak algılamalarını sağlamak için tasarlanmış bir psikolojik fiyatlandırma yöntemidir.

D. Küsuratlı

Küsuratlı fiyatlandırma, bir ürünü 100 TL yerine 99,99 TL gibi fiyatlarla satmak anlamına gelir. Bu tür fiyatlandırma, tüketicilerin fiyatı daha düşük algılamasını sağlamak için kullanılan bir psikolojik stratejidir. Bu stratejik hamle, fiyatın görsel olarak daha düşük olmasını sağlar ve bu da tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilir.

E. Dinamik fiyatlandırma

Dinamik fiyatlandırma, talep, zaman, piyasa koşulları gibi değişkenlere bağlı olarak fiyatın sürekli değişmesi stratejisidir. Dinamik fiyatlandırma genellikle psikolojik bir bileşen içerebilir çünkü fiyatların sürekli değişmesi, tüketicilerin daha iyi bir fırsat yakalama endişesiyle satın alma kararlarını hızlandırmasına neden olabilir.

TERİMLER:

Psikolojik fiyatlandırma: Tüketici algılarını ve satın alma davranışlarını etkileyen fiyatlandırma stratejileri.

Miktar indirimi: Daha fazla ürün veya hizmet alımında birim başına fiyatın düşmesini sağlayan strateji.

Prestij fiyatlandırma: Yüksek fiyatları kalite ve statü sembolü olarak sunan fiyatlandırma yöntemi.

Küsuratlı fiyatlandırma: Ürünlerin fiyatını görsel olarak daha düşük göstermek için küsuratlı fiyatlar kullanma stratejisi.

Dinamik fiyatlandırma: Talep ve piyasa koşullarına göre sürekli değişen fiyat stratejisi.