X malına ait talep eğrisinin konumunu değiştirmeyen faktör hangisidir?

IMG_3038

Aşağadakilerden hangisi X malına ait talep eğrisinin konumunun değişmesine yol açmaz?

a) Tüketicinin gelirinin artması
b) Tüketicinin tercihlerinin X malına kayması
c) Rakibi olan Y malının fiyatının düşmesi
d) Tamamlayıcı olan Z malının fiyatının artması
e) X malının fiyatının çok yüksek düzeyde artması

Doğru Cevap: e) X malının fiyatının çok yüksek düzeyde artması

Neden Doğru?

Talep eğrisi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmete olan isteğini, fiyatlarının değişmesine bağlı olarak nasıl değiştiğini gösterir. Talep eğrisi genellikle fiyat artışı ile talebin azaldığını (ve tersi) gösterir. Fakat bu, talep eğrisinin konumunun değiştiği anlamına gelmez. Aslında, eğer X malının fiyatı çok yüksek düzeyde artarsa, bu, yalnızca mevcut talep eğrisi üzerinde hareket etmeye neden olacaktır, talep eğrisinin yerinin değişmesine yol açmayacaktır.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları

a) Tüketicinin gelirinin artması

Tüketicinin geliri arttığında, genellikle daha fazla mal ve hizmet satın alabilir ve bu da X malına olan talebinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, tüketicinin gelirindeki bir artış talep eğrisinin konumunu değiştirecektir.

b) Tüketicinin tercihlerinin X malına kayması

Eğer tüketicinin tercihleri X malına kayarsa, bu da X malına olan talebinin artmasına neden olabilir ve böylelikle talep eğrisinin konumunu değiştirecektir.

c) Rakibi olan Y malının fiyatının düşmesi

Eğer bir X malının rakibi olan Y malının fiyatı düşerse, bu, tüketicilerin Y malının daha fazla satın almasına ve X malının daha az satın almasına neden olabilir. Böyle bir durumda, X malına olan talep eğrisinin konumu değişecektir.

d) Tamamlayıcı olan Z malının fiyatının artması

Bir X malının tamamlayıcı malı olan Z malının fiyatı artarsa, bu durum genellikle X malının daha az satın alınmasına neden olur, çünkü Z malının yüksek fiyatı, X malı için talebi azaltır. Sonuç olarak, X malına olan talep eğrisinin konumu değişecektir.

TERİMLER:

Talep Eğrisi: Bir mal veya hizmete karşı talebin, malın fiyatına bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren grafik.
Tercihler: Tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti satın alma kararı üzerinde etkili olan kişisel zevk ve ihtiyaçları.
Tamamlayıcı Mallar: Birlikte kullanılan ve genellikle birlikte satın alınan maddeler (örneğin, süt ve kahve).