Gelir ve talep esnekliği nedir?

Gelir ve talep esnekliği kavramı ekonomik teoride yer alan bir olgu olup, bir tüketicinin gelirindeki bir artış veya azalış sonucunda herhangi bir mal veya hizmetin talebindeki değişikliği ölçer. Yani, bir tüketicinin gelirindeki değişim sonucunda tüketicinin talep ettiği ürün ve hizmet miktarındaki değişimi temsil eder. Talep esnekliği ise, belirli bir mal veya hizmetin fiyatında bir değişiklik olması halinde bu mal veya hizmete olan talebin ne kadar değişeceğini belirler. Hangi faktörler gelir ve talep esnekliğini etkiler? Ne tür durumlar talep esnekliğini hangi yönde değiştirir?