Enflasyon ve Devülasyon Arasında ki fark nedir?

Enflasyon ve Devülasyon birbirine benziyor gibi farkı nedir?

Enflasyon ve devülasyon birbirine benzer gibi görünebilir, ancak aslında farklı kavramlardır. İşte enflasyon ve devülasyon arasındaki farklar:

Enflasyon

Enflasyon, genel olarak mal ve hizmet fiyatlarının sürekli olarak artış gösterdiği bir ekonomik durumu ifade eder. Enflasyonun nedeni, genellikle para arzının artması, talep ve arz dengesizlikleri, maliyet etkileri vb. faktörlerdir. Yani enflasyon, bir ekonomideki genel fiyat düzeylerinde meydana gelen sürekli bir artıştır.

Enflasyonun belirtileri:

 • Genel fiyat seviyesinde sürekli artış
 • Alım gücünün azalması
 • Faiz oranlarındaki artış
 • Gelir dağılımındaki bozulma

TERİMLER:

Para arzı: Ekonomideki mevcut para miktarıdır. Para arzı arttıkça, enflasyon riski de artar.

Talep ve arz dengesizlikleri: Talebin arza kıyasla daha fazla olması durumunda fiyatlar yükselebilir ve bu da enflasyona neden olabilir. Ayrıca arzdaki kısıtlamalar veya tedarik problemleri de enflasyonu tetikleyebilir.

Maliyet etkileri: Üretim maliyetlerindeki artışlar (işçilik maliyetleri, ham madde fiyatları, enerji maliyetleri vb.) nedeniyle şirketler maliyetlerini fiyatlara ekleyebilir ve enflasyon oluşabilir.

Devülasyon

Devülasyon ise bir ülkenin para biriminin değerinin bilinçli olarak düşürülmesini ifade eder. Devülasyon, genellikle hükümetlerin para birimi üzerindeki kontrolü sağlamak veya dış ticaret dengesini düzeltmek amacıyla uygulanır. Devülasyon sonucunda, bir ülke para biriminin değeri diğer ülkelerin para birimleri karşısında düşer.

Devülasyonun belirtileri:

 • Dış ticarette rekabet gücünün artması
 • İthalatın pahalı, ihracatın ise ucuzlaşması
 • Yabancı ülke para birimleri karşısında düşük kur
 • İthal malların fiyatlarında artış

Devülasyon genellikle o ülkenin para politikasının sonucu olarak gerçekleşir ve hükümetin değer kaybetmekte olan para birimine müdahale ettiği bir süreçtir.

Enflasyon ve Devülasyon Arasındaki Farklar

 • Enflasyon, genel fiyat seviyesinin sürekli artışıyken, devülasyon bir ülkenin para biriminin değerinin bilinçli olarak düşürülmesidir.
 • Enflasyon, bir ekonomik kavramdır ve birçok faktör tarafından etkilenirken, devülasyon para politikasının sonucu olarak gerçekleşir ve genellikle hükümetin müdahalesiyle gerçekleşir.
 • Enflasyon tüm ekonomik birimleri etkilerken, devülasyon genellikle dış ticaret üzerinde etkilidir.
 • Enflasyon, genel fiyat seviyelerinde artışla sonuçlanırken, devülasyon bir ülkenin para biriminin değer kaybıyla sonuçlanır.