Aşağıdakilerden hangisi, tedarikçi seçim sürecinin ana aşamalarından biri değildir?

Soru 5 / 85
Satınalmada Tedarikçi Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi, tedarikçi seçim sürecinin ana aşamalarından biri değildir ?

A. Tedarik kaynağı kullanma stratejisinin belirlenmesi

B. Tedarikçilerin kaynak havuzunda sınırlanılması

C. Tedarikçi işbirliği çalışmalarının projelendirilmesi

D. Tedarikçi seçimi için gereksinimin oluşması

E. Uygun seçim yönteminin belirlenmesi


Bu görüntü, bir sınav sorusunu içermektedir. Soruda, satınalmada tedarikçi yönetimi sürecinde tedarikçi seçim sürecinin ana aşamalarından olmayan bir seçenek sorulmaktadır.

Tedarikçi Seçim Sürecinin Ana Aşamaları

Tedarikçi seçim süreci, bir organizasyonun tedarikçilerini belirlerken takip etmesi gereken adımları içerir. Bu aşamalar, etkin ve verimli bir tedarik zinciri yönetimi sağlamak için kritik öneme sahiptir. Aşağıda tedarikçi seçim sürecinin tipik ana aşamaları açıklanmaktadır:

Tedarik Kaynağı Kullanma Stratejisinin Belirlenmesi

Bu aşama, organizasyonun tedarik sürecindeki genel stratejiyi oluşturur. Bu strateji, hangi kaynakların kullanılacağını, hangi şartlar altında kullanılacağını ve hangi değerlendirme kriterlerinin uygulanacağını belirler. Tedarik kaynağı kullanma stratejisinin belirlenmesi, tedarikçi seçim sürecinin kritik bir aşaması olarak kabul edilir.

Tedarikçi İşbirliği Çalışmalarının Projelendirilmesi

Bu aşama, tedarikçilerle işbirliği yapılacak projelerin planlanmasını ve yönetilmesini içerir. Tedarikçi işbirliği çalışmaları, tedarikçinin performansını artırmak ve tedarik zincirinin verimliliğini maksimize etmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Tedarikçi Seçimi İçin Gereksinimin Oluşması

Tedarikçi seçimi süreci, belirli bir gereksinimin oluşmasıyla başlar. Bu aşamada, organizasyonun belli bir mal veya hizmete olan ihtiyacı tanımlanır ve bu ihtiyaca uygun tedarikçilerin bulunması için gereksinimler belirlenir.

Uygun Seçim Yönteminin Belirlenmesi

Bu aşama, tedarikçilerin nasıl seçileceğini belirleyen yöntemlerin tanımlanmasını içerir. Uygun seçim yöntemi, organizasyonun gereksinimlerine ve tedarikçi pazarının yapısına göre değişebilir. Örneğin, bazı durumlarda fiyat odaklı bir seçim yöntemi kullanılabilirken, diğer durumlarda kalite veya teslimat süreleri gibi kriterler de önem kazanabilir.

Tedarikçilerin Kaynak Havuzunda Sınırlanılması

Bu süreç tedarikçilerin seçimi ve sınırlanmasını içerir. Ancak, tedarikçilerin kaynak havuzunda sınırlanılması tedarikçi seçim sürecinin tipik bir ana aşaması değildir. Bu daha çok, belirlenen tedarikçiler arasından en uygun olanları seçmek ve diğerlerini elemek işlemiyle ilgilidir. Bu aşama, tedarikçi seçim sürecinin alt aşamalarından biri olarak kabul edilebilir, ancak ana aşamalarından biri olarak nitelendirilmez.

Sonuç

Belirtilen seçenekler arasından, “tedarikçilerin kaynak havuzunda sınırlanılması” tedarikçi seçim sürecinin ana aşamalarından biri değildir.

TERİMLER:

Tedarik Kaynağı Kullanma Stratejisi: Tedarik süreçlerinde hangi kaynakların ve yöntemlerin kullanılacağını belirleyen genel plan.
Tedarikçi İşbirliği Çalışmaları: Tedarikçilerle ortaklaşa yürütülen, verimliliği artırma amacı güden projeler.
Uygun Seçim Yöntemi: Tedarikçileri belirlerken kullanılacak kriterler ve değerlendirme yöntemleri.