Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?

Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?

Lütfen birini seçin:

A. Çalışan
B. Lider
C. Yönetici
D. Girişimci
E. Tedarikçi

D. Girişimci

Girişimci, bir ürün veya hizmet üretmek için gerekli kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getiren ve değer yaratan kişidir. Girişimciler, yenilikçi fikirler geliştirir, iş planları oluşturur, kaynakları yönetir ve risk alarak yeni işler kurar veya mevcut işleri geliştirirler. Girişimciler aynı zamanda bir iş kurma sürecinde liderlik rolü üstlenirler ve işlerini yönetirler. Ancak liderlik ve yöneticilik de girişimcilik için önemli becerilerdir, bu yüzden diğer seçeneklerden doğru cevabı seçmek de mümkündür. Ancak, en doğru seçenek girişimci olarak kabul edilir.

TERİMLER:

  • Girişimci: Bir ürün veya hizmet üretmek için gerekli kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getiren ve değer yaratan kişi.