KOBİ'lerin uluslararası pazarda rekabet edebilme kapasiteleri nasıl artırılabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), genellikle uluslararası pazarda büyük şirketlerle rekabet etmekte zorlanırlar. Limitli kaynaklar, yerel pazarlara özgü bilgi ve tecrübe eksikliği ve küresel piyasalara girişteki zorluklar gibi çeşitli engellere karşı mücadele ederler. Peki, bazı faktörler veya stratejiler olabilir mi, KOBİ’lerin bu engelleri aşmalarına ve gelişmiş pazarlarda rekabet etme yeteneklerini artırmalarına yardımcı olabilir mi? KOBİ’ler uluslararası pazara girişte hangi adımlar atmalı ve hangi stratejileri benimsemeli?