KOBİ'lerin teknolojiyi entegre etme süreci nasıl hızlandırılabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin teknolojiyi entegre etme süreci, yanı sıra bu sürecin hızlandırılması konusunda hangi adımlar atılabilir? Teknolojinin etkin kullanımı ve entegrasyonu işletmeler için neden bu kadar önemlidir ve bu sürecin önündeki potansiyel engeller nelerdir? Hangi sayısal ve teknolojik yeteneklerin geliştirilmesi KOBİ’lerin teknoloji adaptasyonunu hızlandırabilir? Hangi politikalar ve stratejiler bu süreci kolaylaştırabilir?