KOBİ'lerin Globalleşme Sürecine Uyum Sağlayabilmeleri için Hangi Stratejileri İzlemeleri Gerekir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), yerel çapta birçok hizmet ve ürün sağlamakla birlikte, küreselleşme süreci, onların rekabetçi kalabilmeleri için işlerini global çapta genişletme ihtiyacı yaratmıştır. KOBİ’lerin globalleşme sürecine nasıl uyum sağlaması gerektiği, izlemeleri gereken stratejiler nelerdir? KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda daha etkili ve verimli olabilmeleri için oluşturabileceği iş modelleri ya da planlar nelerdir? Küresel ölçekte rekabet etmeyi hedefleyen KOBİ’lerin dikkate alması gereken riskler ve zorluklar nelerdir? Bunlar gibi sorular, KOBİ’lerin küresel bir işletmeye geçiş süreçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.