KOBİ'lerin Çalışanlarını Eğitim Programlarına Dahil Etmelerinin Avantajları Nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), genellikle daha az çalışan ve daha az kaynakları olan bir işletme türüdür. Bu işletmelerin verimlilik, rekabetçilik ve başarısı, çalışanlarının eğitim seviyesine ve yeteneklerine güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu bağlamda, KOBİ’ler eğitim programlarına ne tür bir yer vermeli ve bu eğitimler hangi konuları kapsamalıdır? Çalışanlarına yatırım yapmanın KOBİ’lerin genel iş performansına, rekabetçiliğine ve başarısına etkileri nelerdir? Dahası, bu eğitimlerin maliyeti ve bunun KOBİ’lerin finansal durumuna olan etkisi nedir?