KOBİ'lerin iş süreçlerini otomasyonu yoluyla nasıl iyileştirebilirler?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) genellikle daha az personel ve daha az kaynakla çalıştıkları için, iş süreçlerini otomatikleştirmenin ve böylece verimliliği artırmanın yollarını bulmak önemlidir. Hangi iş süreçleri otomatikleştirilebilir? Bu otomatikleştirme hangi teknolojiler veya araçlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir? Bu otomasyonların getirisin nelerdir ve KOBİ’ler hangi adımları atmalıdır ki bu süreci en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirebilsinler? Bu tür bir otomasyonun maliyeti nedir ve yatırımın geri dönüş süresi ne olacaktır?