Eğitimde Sistem Düşüncesi Proje Raporu

Eğitimde Sistem Düşüncesi Proje Rapor ödevi

Problem/Senaryo
Projenin Adı
Projenin Konusu
Hedef Kitle
Projenizin Konusu İle İlgili Teorik Bilgiler
Sistem Düşüncesi Alışkanlıkları
Buzdağı Modeliniz

Genel Çerçeve

https://egitimdesistemdusuncesi.org/resimler/bd-buzdagi.jpg\

ESD Araçları
Zaman Boyunca Davranış Grafiği
ZBDG Açıklama
Stok&Akış Diyagramı
Stok&Akış Diyagramı Açıklama
Nedensel Döngü Diyagramları
NDD Açıklama
Çıkarım Merdiveni
Çıkarım Merdiveni Açıklama
Problemi Çözüm Öneriniz
Yorumunuz

İnsanların satış yapan bir iş yerindeki çalışma hayatı ile ilgili bir proje yapabilir miyiz ?

Evet, insanların satış yapan bir iş yerindeki çalışma hayatı ile ilgili bir proje yapabilirsiniz. Bu projenin adını “Satış Yapan İş Yerinde Çalışma Hayatı” olarak belirleyebilirsiniz. Projenizin konusu, satış yapan bir iş yerinde çalışanların günlük işleyişi, sorunları ve çözüm önerileri olabilir.

Hedef kitle olarak, bu projenin çalışanlar, iş yöneticileri, işverenler ve potansiyel işe alınacak kişiler gibi satış sektöründe yer alan herkesi kapsayabilirsiniz.

Projenizin konusu ile ilgili teorik bilgilere de yer vermelisiniz. Satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejileri gibi alanlarda teorik bilgiler sunabilirsiniz. Ayrıca, satış yapmak için gerekli beceriler, iletişim teknikleri ve liderlik gibi konulara da değinebilirsiniz.

Proje raporunda, sistematik düşünme alışkanlıklarından faydalanabilirsiniz. Bu alışkanlıklar, olayları ve süreçleri analiz etmeye, sorunları tanımlamak ve çözüm yolları bulmaya yardımcı olur. Projenizin bu alışkanlıklara nasıl entegre edildiğini açıklayabilirsiniz.

Buzdağı modeli, genel bir yapıyı anlamak ve sorunların derinine inmek için kullanılan bir araçtır. Bu modeli projenizin analiz aşamasında kullanabilir ve raporda bu modelin nasıl uygulandığını açıklayabilirsiniz.

Projenizin genel çerçevesini oluştururken, projenin amacını, hedeflerini, yöntemlerini ve sonuçlarını belirlemelisiniz. Ayrıca, projenin sürecini ve zaman çizelgesini de göstermelisiniz.

ESD araçları olarak, zaman boyunca davranış grafiği, stok ve akış diyagramı, nedensel döngü diyagramları ve çıkarım merdiveni gibi araçları kullanabilirsiniz. Bu araçları projenizin analiz aşamasında kullanarak, çalışma hayatıyla ilgili sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilirsiniz. Her aracın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde açıklamalısınız.

Problemi çözüm önerinizde, çalışma hayatındaki sorunları belirlemeli ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmalısınız. Önerilerinizin neden etkili olacağını ve nasıl uygulanabileceğini açıklamalısınız.

Son olarak, projenin sonuçlarını ve yorumlarınızı raporun son bölümünde paylaşmalısınız. Projenizin hedeflerine ne kadar ulaştığını değerlendirmeli ve gelecekteki projeler için önerilerde bulunmalısınız.

TERİMLER:

Sistematik düşünme alışkanlıkları: Olayları ve süreçleri analiz etmek, sorunları tanımlamak ve çözüm yolları bulmak için kullanılan düşünme alışkanlıklarıdır.

Buzdağı modeli: Genel bir yapıyı anlamak için yüzeydeki belirgin görünen olayların ardında yatan nedenleri araştırmak için kullanılan bir modeldir.

ESD araçları: Eğitimde sistem düşüncesi araçları olarak da bilinir. Sistemlerin analiz edilmesi, sorunların tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için kullanılan çeşitli araçlardır. Bu araçlar, zaman boyunca davranış grafiği, stok ve akış diyagramları, nedensel döngü diyagramları ve çıkarım merdivenini içerebilir.

Projenin Adı: Satış Yapan İş Yerlerinde Çalışma Hayatının İyileştirilmesi

Projenin Konusu: Satış yapan iş yerlerinde çalışanların çalışma hayatının, sistem düşüncesi yaklaşımı kullanılarak iyileştirilmesi

Hedef Kitle: Satış yapan iş yerlerinde çalışanlar, işverenler ve yöneticiler

Projenizin Konusu İle İlgili Teorik Bilgiler:

Satış yapan iş yerlerinde çalışanlar, yoğun iş temposu, yüksek stres seviyesi ve sürekli değişen koşullar nedeniyle zorlu bir çalışma ortamı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklar, çalışanların iş-yaşam dengesini olumsuz etkilemekte, verimlilik ve motivasyonda düşüşe neden olmaktadır.

Sistem düşüncesi, karmaşık sistemleri anlama ve yönetmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bir sistemi oluşturan bileşenlerin ve aralarındaki ilişkilerin bir bütün olarak ele alınmasını vurgulamaktadır.

Satış yapan iş yerlerinde çalışma hayatını iyileştirmek için sistem düşüncesi yaklaşımı kullanılarak aşağıdakiler yapılabilir:

 • İş yerindeki sistemlerin anlaşılması ve analiz edilmesi
 • Sorunların kök nedenlerinin belirlenmesi
 • Sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi
 • Çözümlerin uygulanması ve etkilerinin izlenmesi

Sistem Düşüncesi Alışkanlıkları:

Sistem düşüncesi yaklaşımını uygularken aşağıdaki alışkanlıklara dikkat edilmesi önemlidir:

 • Bütünsel bakış açısı: Sistemi oluşturan bileşenlerin ve aralarındaki ilişkilerin bir bütün olarak ele alınması
 • Kompleksiteyi kabul etme: Sistemlerin karmaşık olduğunun ve tek bir çözümün tüm sorunları çözemeyeceğinin kabul edilmesi
 • Öğrenmeye açık olma: Sistemler hakkında sürekli bilgi edinilmesi ve yeni bilgiler doğrultusunda çözümlerin geliştirilmesi

Buzdağı Modeliniz:

Görünen:

 • Satış rakamlarının düşmesi
 • Çalışanların motivasyonunun azalması
 • İş yerindeki stres seviyesinin artması

Görünmeyen:

 • Yetersiz eğitim ve gelişim
 • Yetersiz iş-yaşam dengesi
 • Ekip çalışmasında sorunlar
 • Liderlik eksikliği

ESD Araçları:

Zaman Boyunca Davranış Grafiği:

Satış rakamlarının ve çalışanların motivasyonunun zaman içinde nasıl değiştiğinin gösterilmesi için kullanılabilir.

Stok&Akış Diyagramı:

İş yerindeki kaynakların ve bilginin nasıl aktığının gösterilmesi için kullanılabilir.

Nedensel Döngü Diyagramları:

Sorunların kök nedenlerini belirlemek için kullanılabilir.

Çıkarım Merdiveni:

Bir sorunun çözümü için gerekli adımların belirlenmesi için kullanılabilir.

Problemi Çözüm Öneriniz:

Satış yapan iş yerlerinde çalışma hayatını iyileştirmek için aşağıdaki çözüm önerileri sunulabilir:

 • Çalışanlara düzenli olarak eğitim ve gelişim imkanı sağlanmalıdır.
 • Çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Ekip çalışmasının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Liderlik becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler verilmelidir.

Yorumunuz:

Sistem düşüncesi yaklaşımı, satış yapan iş yerlerinde çalışma hayatını iyileştirmek için etkili bir araç olabilir. Bu yaklaşımı kullanarak, sorunların kök nedenlerini belirleyebilir ve kalıcı çözümler geliştirebiliriz.

Bu proje kapsamında, yukarıda belirtilen teorik bilgiler ve alışkanlıklar temel alınarak, bir satış yapan iş yerinde çalışma hayatının iyileştirilmesi için bir çözüm önerisi geliştirilebilir. Bu çözüm önerisi, ilgili paydaşlarla birlikte geliştirilebilir ve uygulanabilir.

Projenin sonunda, çözüm önerisinin etkilerinin izlenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması önemlidir.