La somme de quatre nombres impairs consécutifs est 128. Quels sont-ils?

Exercice 10 (2pts)
La somme de quatre nombres impairs consécutifs est 128. Quels sont-ils


Bu resimde, iki matematik problemi içeren bir kağıdın belirli kısmı gösterilmektedir. İlk problem, toplamları 128 olan dört ardışık tek sayının bulunmasını istemekte. Resimdeki matematiksel ifadeler için özel bir düzenleme talebiniz olduğundan, metindeki parantezleri değiştirdim ancak bu özel bir matematiksel notasyon gerektiren ifadeler değildi.

Toplamları 128 Olan Dört Ardışık Tek Sayıyı Bulma

Bu matematik problemi, toplamları 128 olan dört ardışık tek sayıyı bulmayı amaçlıyor. Adım adım çözümü inceleyelim ve sonucu elde edelim.

Adım 1: Ardışık Tek Sayıların Temsil Edilmesi

Tek sayıları matematiksel olarak ifade edelim. Dört ardışık tek sayı şu şekilde olabilir:

  • İlk tek sayı: n
  • İkinci tek sayı: n + 2
  • Üçüncü tek sayı: n + 4
  • Dördüncü tek sayı: n + 6

Adım 2: Bu Sayıların Toplamını Yazma

Bu dört tek sayının toplamı 128 olmalıdır. Bunu matematiksel olarak ifade edelim:

n + (n + 2) + (n + 4) + (n + 6) = 128

Adım 3: Eşitliği Düzenleme ve Toplama

Eşitliği sadeleştirelim:

n + n + 2 + n + 4 + n + 6 = 128

Buradan, 4n + 12 = 128 elde edilir.

Adım 4: $n$’in Değerini Bulma

Şimdi $n$’in değerini bulalım:

4n + 12 = 128
4n = 128 - 12
4n = 116
n = 29

Adım 5: Diğer Sayıları Bulma

n = 29 olduğuna göre, diğer ardışık tek sayılar şunlardır:

  • İlk tek sayı: n = 29
  • İkinci tek sayı: 29 + 2 = 31
  • Üçüncü tek sayı: 31 + 2 = 33
  • Dördüncü tek sayı: 33 + 2 = 35

Sonuç olarak, bu dört ardışık tek sayı 29, 31, 33 ve 35'dir.

Sonuçların Denetlenmesi

Bu sayılar toplamlarının gerçekten 128 olduğunu kontrol edelim:

29 + 31 + 33 + 35 = 128

Evet, bu toplama işlemi doğru.

TERİMLER:

Ardışık Sayılar: Birbirini takip eden sayılar. Örneğin, 3 ve 5 ardışık tek sayılardır.
Tek Sayılar: 1, 3, 5, 7 gibi 2 ile bölündüğünde kalan 1 olan sayılardır.