Kütlesi 500 g, hacmi 100 cm³ olan bir cismin yoğunluğu kaç g/cm³’tür?

TATIL ÖDEVİ

1 - Kütlesi 500 g, hacmi 100 cm³ olan bir cismin yoğunluğu kaç g/cm³’tür?

2 - Yandaki görsele göre: | Z | Y | X |
1- Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki nedir?
2- Sıvıların kütleleri arasındaki ilişki nedir? (Sıvılar eşit hacimlidir)

3 - 100 cm³ su bulunan dereceli silindire taş atıldığında su seviyesi 400 cm³ oluyor. Taşın kütlesi 150 g’dır. Buna göre taşın yoğunluğu kaç g/cm³’tür?

1 - Yoğunluk, bir cismin kütlesini birim hacmine (genellikle gram/cm³ olarak ifade edilir) düşen miktarıdır. Yoğunluk formülü şu şekildedir:
Yoğunluk = Kütle / Hacim

Cismimizin kütlesi 500 g ve hacmi 100 cm³ olduğuna göre, yoğunluk hesaplamak için bu değerleri formüle yerleştiriyoruz:
Yoğunluk = 500 g / 100 cm³ = 5 g/cm³

Cismin yoğunluğu 5 g/cm³’tür.

2 - Sıvıların yoğunlukları, kütlesi ve hacmi ile ilişkilidir. Sıvılar eşit hacimli olduğu için yoğunlukları, kütlesine doğru orantılıdır. Yani, bir sıvının kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar. Kütlesi daha düşük olan bir sıvı, kütlesi daha yüksek olan bir sıvıya göre daha düşük yoğunluğa sahiptir.

3 - Taşın yoğunluğunu bulmak için aynı prensibi kullanabiliriz.

Yoğunluk = Kütle / Hacim

Taşın kütlesi 150 g ve hacmi 400 cm³ olduğuna göre, yoğunluk hesaplamak için bu değerleri formüle yerleştiriyoruz:
Yoğunluk = 150 g / 400 cm³ = 0.375 g/cm³

Taşın yoğunluğu 0.375 g/cm³’tür.

TERİMLER:

Yoğunluk: Bir maddenin birim hacmine düşen kütlesidir. Yoğunluk, kütle / hacim olarak hesaplanır ve genellikle gram/cm³ veya kilogram/metreküp olarak ifade edilir.