"Fehhâme ve nakışlı" kelimelerinden hangisi mübalağa ism-i fâil vezni ile belirtilir?

“Fehhâme ve nakışlı” kelimelerinin anlamlarını inceleyerek, hangi kelimenin mübalağa ism-i fâil vezni ile belirtildiğini ve bu kelimenin ne anlama geldiğini yazabilir misiniz?

Mübalağa ism-i fâil vezni, bir eylemi veya durumu abartarak ifade etmek için kullanılan bir vezindir. Bu vezindeki kelimeler, genellikle üstünlük, fazlalık veya sürekli bir hali ifade etmek amacıyla kullanılır.

“Fehhâme ve nakışlı” kelimeleri incelendiğinde, “fehhâme” kelimesinin mübalağa ism-i fâil vezni ile belirtildiği görülür. “Fehhâme” kelimesi, “fehma” kökünden türetilmiştir ve “anlamak, kavramak” anlamına gelir. Mübalağa ism-i fâil hali olan “fehhâme”, “çok iyi anlayan, oldukça kavrayan” anlamına gelir.

Örneğin, “O, fehhâme bir kişidir; her konuyu derinlemesine kavrar.” şeklinde bir cümlede “fehhâme” kelimesi mübalağa ism-i fâil vezni ile kullanılmış olabilir.

ANLAMLAR:

Fehhâme: Çok iyi anlayan, oldukça kavrayan.

Nakışlı: Nakış işlenmiş, süslenmiş.

TERİMLER:

Mübalağa: Bir şeyi veya durumu abartarak anlatma sanatıdır. Bir fiilin abartılı bir şekilde ifade edildiği edebi bir anlatım biçimidir.