Determine the velocity of the slider V_B. Calculate the angular velocity of the arm ω_AB when Θ = 60°

  1. The wheel of the slider-crank mechanism shown below is rotating counterclockwise at a constant rate of 10 m/s.
    a. Determine the velocity of the slider V_B. (20 points)
    b. Calculate the angular velocity of the arm \omega_{AB} when \Theta = 60^\circ. (20 points)

Bu resim, bir hız ve açısal hız hesaplama sorusunun yer aldığı bir mekanizma problemini göstermektedir. Soruda, kayar-krank mekanizması olarak adlandırılan mekanizmanın sabit hızla dönen bir tekerleği vardır ve iki alt soruda kayıcının hızı ve kolun açısal hızı hesaplatılmak istenmektedir.