Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?

2- Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?

a) Meşrutiyetçilerin partide yoğunlaşması
b) Batıcılık fikrini savunması
c) M. Kemal karşıtlarınca kurulmuş olması
d) Ekonomik anlayışının liberalizm olması
e) Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması
Boş bırak


Bu resim, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleriyle ilgili çoktan seçmeli bir soruyu içermektedir. Soru, bu partinin hangi özelliğe sahip olmadığını sormaktadır.

Bu soru, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (TCF) özelliklerine dair bilgi gerektirmektedir. Bu partinin hangi özellikleri taşımadığını belirlemek için her seçeneğin açıklamasını incelemeliyiz.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Özellikleri

1. Meşrutiyetçilerin Partide Yoğunlaşması

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve ekibinin politikalarına karşı duyulan rahatsızlık sonucu kurulmuştur. Partinin kurucuları arasında Meşrutiyet dönemi siyasetçilerinden olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy gibi isimler bulunmaktadır. Dolayısıyla, Meşrutiyet dönemi siyasi figürlerinin partide yoğunlaşması doğru bir özelliktir.

2. Batıcılık Fikrini Savunması

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, kuruluş felsefesi bakımından liberal ve demokratik değerlere dayalı bir siyaset izlemiştir. Ancak doğrudan batıcılık fikrini savunan bir parti olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, batıcılık fikrini savunma özelliği tartışmalıdır.

3. M. Kemal Karşıtlarınca Kurulmuş Olması

Parti, doğrudan Mustafa Kemal Atatürk ve onun politikalarına karşı bir duruş sergilemek amacıyla kurulmuştur. Bu durum, parti içindeki çeşitli liderlerin politik anlaşmazlıklarından kaynaklanmıştır. Bu nedenle, M. Kemal karşıtlarınca kurulmuş olması doğrudur.

4. Ekonomik Anlayışının Liberalizm Olması

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, ekonomik programında özel teşebbüsü desteklemiş ve devletçiliğe karşı liberal ekonomiyi savunmuştur. Bu nedenle, ekonomik anlayışının liberalizm olması doğru bir özelliktir.

5. Hilafet Yanlılarınca Kurulmuş Olması

Partinin kurucuları arasında halifelik yanlısı olarak bilinen isimler yoktur. Asıl amaçları, daha çok siyasi ve ekonomik alanda yenilikler ve değişimler gerçekleştirmekti. Bu nedenle, hilafet yanlılarınca kurulmuş olması doğru değildir.

Sonuç

Verilen seçenekler arasında doğru olmayan özellik şudur:

Doğru Cevap: e) Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması

TERİMLER:

Meşrutiyet: Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal monarşi dönemi anlamına gelir ve halkın seçtiği meclisin yetkili olduğu bir yönetim biçimini ifade eder.

Batıcılık: Batı medeniyetini ve kültürünü örnek alarak, toplumun modernleşmesini ve gelişmesini savunan ideolojik akım.

Liberalizm: Ekonomide ve siyasette bireysel özgürlükleri ve serbest piyasayı savunan düşünce sistemi.

Hilafet: İslam dünyasının dini liderliğini temsil eden kurum.