Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?

​ I.​ Batıcılık ​ ​ ​​

​ II.​ Milliyetçilik

​ III.​İslamcılık

Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?

A) Yalnız I.​
B) Yalnız II.​
C) Yalnız III.​
D) I ve II.
E) II ve III.

1 Beğeni

Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Akımları

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin kurucu lideri olarak tarih sahnesinde önemli bir yer işgal etmiştir. Fikri ve ideolojik eğilimleri, onun yürüttüğü reformlar ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini şekillendirmiştir. Verilen seçenekler arasında, Mustafa Kemal’in etkilendiği fikir akımları Batıcılık ve Milliyetçilik olmuştur.

I. Batıcılık

Batıcılık, Mustafa Kemal’in hayatının ve politikalarının önemli bir boyutunu oluşturmuştur. Batı’nın bilimsel, sosyal ve politik değerlerine hayran kaldığı ve onları Türkiye’ye uyarlamak için çalıştığı bilinmektedir. Bu, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim, hukuk, giyim, dil ve daha birçok alanda yaygın Batılaşma reformlarına yol açmıştır.

II. Milliyetçilik

Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusal kimliğini ve ulusal bilincini güçlendirmeye yönelik tersine çevrilemez bir eğilim benimsemiştir. Milliyetçilik, onun politik ve sosyal ideolojisinin başka bir önemli parçasıdır. Atatürk, Türk dilinin ve tarihinin önemini vurgularak, Türk milletinin ulusal kimliğini ve bağımsızlığını destekleyen politikalar güderek milliyetçilik akımını benimsemiştir.

III. İslamcılık

Mustafa Kemal Atatürk’ün İslamcılık akımından etkilendiğini söylemek yanıltıcı olabilir. Atatürk, dindar bir birey olmasına rağmen, dini ve devlet işlerini ayrı tutmayı vurgulamış, laik bir devlet anlayışını benimsemiştir. Bu, İslamcılık fikir akımının temel prensiplerine aykırıdır.

Bu nedenle, Atatürk’ün yukarıdaki fikir akımlarından etkilendiği açıkça görülür: Batıcılık ve Milliyetçilik. Dolayısıyla, doğru yanıt seçeneği D) I ve II olmalıdır.

TERİMLER:

Batıcılık: Batı dünyasının bilim, felsefe, sanat, hukuk, politika ve yaşam tarzını benimseme, taklit etme veya uygulama eğilimidir.

Milliyetçilik: Bir ülkenin ya da ulusun, kültürünün, dilinin ve tarihinin vurgulanması, korunması ve geliştirilmesine yönelik politik ve sosyal harekettir.

İslamcılık: Siyasi olarak İslam’ın ilkelerini ve değerlerini ön plana çıkaran ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında İslam’ın rehberliğini savunan ideoloji ve harekettir.