Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı..... Yukarıda verilen paragrafta Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?

Sorunun cevabı nedir?

Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin bir ateşkese gideceğini, barışa kadar bunalımlı anlar geçireceğini, ordunun dağılacağını ve savaş bitmeden gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylemiştir.

Yukarıda verilen paragrafta Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
A) Vatanseverliği
B) Yönetici oluşu
C) İleri görüşlülüğü
D) Gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi

C) İleri görüşlülüğü

Bu paragrafta Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nın sonlarında olan olayları önceden tahmin ettiği ve bu tahminlere dayanarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylediği belirtilmiştir. Bu durum, ileri görüşlülük olarak nitelendirilebilir. Mustafa Kemal’in geleceği öngörebilme yeteneği ve stratejik düşünme becerisi, onun ileri görüşlü bir lider olduğunu göstermektedir.