Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh!” düşüncesiyle ilgili hangi sonucu çıkaramayız?

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh!” düşüncesini kendisine ilke edinen Türkiye, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına kast edilmesi durumunda savaştan kaçınmayacağını yaşanan çeşitli dış politik gelişmeler ile göstermiştir. Bu konuda Atatürk, komşu ve çevre ülkelerle sürekli olumlu diplomatik ilişkiler kurmaya özen göstermiştir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Sadabat Paktı’nın kurulması
C) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması
D) Balkan Antantı’nın kurulması
E) Hatay’ın anavatana katılması


Briand-Kellog Paktı hangi devletlerin öncülüğünde imzalanmıştır?

A) ABD-İngiltere
B) ABD-Fransa
C) Fransa-İngiltere
D) SSCB-Almanya
E) Fransa-Almanya


Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
C) Hatay’ın anavatana katılması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
E) Locarno Anlaşması’nın imzalanması


Açıklama:
Bu metin, tarih konularına dair bazı sorular içermektedir. İlk soru Atatürk’ün barışçıl dış politika ilkesine dair bir değerlendirme yaparken, ikinci soru Briand-Kellog Paktı’nın hangi devletler tarafından imzalandığını sormaktadır. Üçüncü soru ise bazı önemli gelişmelerin kronolojik sırasını belirlemeyi amaçlamaktadır.